Questions and answers

Jaką podstawę prawną należy wpisać w świadectwie pracy nauczycielki, która przechodzi na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy w przypadku wynajmu samego operatora również należy zastosować odwrotne obciążenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak przeprowadzić postępowanie egzekucyjne w związku z art. 30 ustawy z 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy dochody uzyskane od European Centre for Disease Prevention and Control są wolne od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wykonanie dokumentacji projektowej na remont dachu będzie zwiększać wartość początkową budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jak prawidłowo naliczyć składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FGŚP za pracownika niepełnosprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

Czy instytucja kultury dokonując sprzedaży kamery, komputera stacjonarnego i mebli stanie się podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy przychody fundacji związane z prowadzenie działalności statutowej mogą być zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wynajem ogrodzenia tymczasowego na potrzeby budowy podlega opodatkowaniu w ramach odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak wystawić fakturę korygującą do pierwotnej faktury, która zawierała błędną nazwę firmy i NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Kłos Piotr | Aktualne

Kiedy umowa o dzieło i umowa zlecenia podlegają opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak traktować pacjenta w wieku 17 lat, który osiągnął pełnoletniość w swoim kraju pochodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2018 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy należy pomniejszyć dotację w przypadku urlopu bezpłatnego młodocianego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak policzyć dochód z gospodarstwa rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jakie dokumenty przedłożyć w celu skompletowania wniosku o ustalenie uprawnień do świadczeń z FA?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Na jakich zasadach wlicza się do zasiłku rodzinnego stypendium z UP współfinansowane ze środków polskich i UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy przyznać zasiłek rodzinny od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy świadczenie usług pralniczych może być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawkę ryczałtu należy zastosować w przypadku najmu apartamentu za pośrednictwem serwisu booking.com?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo należy rozliczyć zagraniczną podróż służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2018 r., Jurczyga Maciej | Aktualne

Kiedy pracownik powinien złożyć wniosek o wydanie świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Od kiedy uchylić decyzję w sprawie zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

W jakim terminie Sp. z o.o. powinna złożyć zgłoszenie aktualizacyjne NIP-8 z powodu zmiany nazwy spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2018 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak prawidłowo zapewnić bezpieczne stanowisko pracy sprzątaczce?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2018 r., Tomczyk Aleksandra | Nieaktualne

Czy przyznać dodatek z tytułu dojazdu do szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy dochód osiągnięty z tytułu pracy zarobkowej uznać za utracony?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Z kim przeprowadzić wywiad w celu wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak należy zmienić decyzję przyznającą zasiłki rodzinne z dodatkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy zgodnie z art. 17 ust. 1 i 1b należy odmówić prawa do świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy celem zmiany wysokości świadczeń należy wszcząć postępowanie administracyjne z urzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Która gmina jest właściwa w kwestii skierowania pisma do starosty o zwrot zatrzymanego prawa jazdy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy przysługuje świadczenie dobry start?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

W jakim trybie dochodzić zwrotu wypłaconego w czerwcu 2017 r. zasiłku celowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak dochodzić zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy wyrównać świadczenie rodzinne po dostarczeniu wyroku od daty zasądzenia alimentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy osoba, która osiągnęła wiek emerytalny może pobierać świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Jak zaksięgować urządzenie do uzdatniania ciepłej wody?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2018 r., Majchrzak Aneta | Nieaktualne

Któremu z rodziców przyznać prawo do świadczenia dobry start i świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Od kiedy przyznać dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Od jakiej daty należy wypłacać wynagrodzenie dla opiekuna za sprawowanie opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnionym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy przysługuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy świadczenie "Dobry start" oraz zasiłek rodzinny przysługuje dla dziecka, które uczy się za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy dochód z tytułu umowy zlecenie należy potraktować jako utracony?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy należy się świadczenie Dobry start, gdy dziecko będzie się uczyć w Ochotniczym Hufcu Pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest przenoszenie podstawowego rachunku płatniczego do innego banku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2018 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Czy traktujemy każdy pień drzewa gat. jesion wyniosły jako osobny?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

W jaki sposób osoba, której wizerunek został zarejestrowany przez kamery monitoringu może zrealizować prawo do sprostowania swoich danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2018 r., Kacper Lepiocha EDU ODO Agencja Rozwoju Dydaktycznego | Aktualne