Czy odpady powstałe w wyniku pożaru są odpadami komunalnymi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 28 grudnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spaleniu uległ pojemnik z tworzywa sztucznego, który przeznaczony był do zbiórki odpadów opakowaniowych przy jednej ze wspólnot mieszkaniowych.

Czy odpady powstałe w wyniku pożaru są odpadami komunalnymi?

Czy w związku z tym można je oddawać w ramach opłaty za odpady komunalne pobieranej przez gminę?

Czy może należy je utylizować poza systemem gminnym poprzez zlecenie podmiotowi posiadającemu uprawnienia w tym zakresie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX