Questions and answers

Czy dzieło sztuki podlega amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy koszty sądowe poniesione w związku z rejestracją spółki w KRS będą stanowiły koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy można pomniejszyć przychody o podatek zapłacony za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można przedłużyć kadencję dyrektorom zespołu szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy można wręczyć wypowiedzenie nauczycielowi mianowanemu przebywającemu na urlopie macierzyńskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy można wykazać zgodność opakowań z zasadniczymi wymaganiami bez powoływania się na normy zharmonizowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy nauczycielowi przysługuje ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2018 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy określenie wszystkich istotnych elementów w umowie ramowej jest wystarczające i zwalnia z zawarcia umowy wykonawczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2018 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy postanowienie o braku zasadności ponaglenia na niezałatwienie sprawy jest niezaskarżalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2018 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy praca przy transporcie form gipsowych wymaga używania hełmów ochronnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Czy pracodawca powinien poddawać wodę, którą piją pracownicy, badaniom sanitarnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Czy przysługuje prawo do świadczenia ZDO w związku z opieką nad matką?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy przy wypłacie waluty z kasy, a następnie wpłacie jej na rachunek walutowy, powstają różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy przyznać świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy spółka może wykonując usługi zwolnione i opodatkowane wystawiać dwa rodzaje faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy spółka może zaksięgować nie odliczony podatek VAT naliczony do kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2018 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy spółki, w której wspólnik jest członkiem rady nadzorczej drugiej spółki są podmiotami powiązanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy sprzedaż gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy starszy intendent zatrudniony w szkole jest stanowiskiem urzędniczym, czy pomocniczym i obsługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy szkolenia bhp mogą prowadzić dwie osoby?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Czy użytki kopalniane podlegają amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wody z kanałów naprawczych są odpadem czy ściekiem przemysłowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2018 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy w składzie rodziny powinien być wykazany ojciec dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia mogą przedkładać wydruk z systemu ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2018 r., Bieńko Monika | Aktualne

Czy wyliczając wysokość dochodu uzyskanego do zasiłku rodzinnego należy wziąć pod uwagę wynagrodzenie netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy zamawiający może zatrzymać wadium w przypadku odrzucenia oferty wykonawcy z powodu rażąco niskiej ceny?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2018 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy zatrzymana kwota zadatku podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy za umowę obejmującą prace informatyczne z firmą z Indii powinien być pobierany podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2018 r., Klemens Dominik | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zakwalifikować i jaką stawką amortyzować rozbieralną, modułową halę produkcyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne