Czy jeżeli na terenie obsługiwanego zakładu nie powstają odpady biodegradowalne oraz szklane, to firma odbierająca odpady jest zobowiązana do wystawienia pojemników koloru brązowego i zielonego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 28 grudnia 2021 r.

PYTANIE

Czy firma odbierająca odpady komunalne od przedsiębiorców, którzy wytwarzają również odpady opakowaniowe 15 01 01 i 15 01 02 ma obowiązek dodatkowo wystawiać KPOK na ilości pochodzące ze strumienia komunalnego (stołówek, szatni, biur - w przedsiębiorstwie)?

Czy jeżeli na terenie obsługiwanego zakładu nie powstają odpady biodegradowalne oraz szklane, to firma odbierająca odpady jest zobowiązana do wystawienia pojemników koloru brązowego i zielonego i organizowania ich opróżniania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX