Questions and answers

Czy wykonywanie działalności w zakresie prowadzenia kursów językowych korzysta ze zwolnienia od VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy status administratora danych osobowych jest zależny od faktycznego dostępu do danych osobowych i ich przetwarzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Kacper Lepiocha EDU ODO Agencja Rozwoju Dydaktycznego | Aktualne

Czy zakład może odprowadzać ścieki przemysłowe oraz wody opadowe jednym wylotem do kanalizacji obcej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy zmiana wysokości budynku to nadbudowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy przekroczenie okapu poza NLZ jest zgodne z treścią mpzp?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy można wybudować budynek magazynowy na terenie określonym w mpzp jako PR?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy urząd miejski może odmówić komornikowi zajęcia diety radnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Wilk Jakub | Aktualne

Jak poprawnie wskazać wiek krzewów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie podatku VAT otrzymanie darowizny od firmy z Turcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może zorganizować zakończenie roku szkolnego w innym terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy organ prowadzący ma obowiązek zatrudnić księdza zgodnie ze skierowaniem biskupa?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy można podać dwa powody rozwiązania stosunku pracy w świadectwie pracy pracownika obsługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy przysługuje świadczenie dobry start?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności uprawnia do zastosowania podwyższonego kryterium dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć powstały w trakcie stosunku pracy przychód, w sytuacji gdy umowa o pracę uległa rozwiązaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy nauczyciel zatrudniony na czas nieokreślony w niepełnym etacie powinien być corocznie informowany o zmianie etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Od kiedy pracownik podlega ochronie przedemerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Z jakiego wymiaru pensum powinny być prowadzone zajęcia rewalidacyjne dla ucznia słabowidzącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy płatnik składek, będąc już żoną pracownika, może go przerejestrować na umowę zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jaki symbol ma legitymacja szkolna dla ucznia klasy pierwszej 5-letniego technikum?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy od września 2018 r. przedszkole może zawierać umowy zlecenia na prowadzenie zajęć z języka obcego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczyć wynajem firmom kserokopiarek?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy przed uzyskaniem znaku CE i sfinalizowaniem odprawy celnej firma może odsprzedać zaimportowane maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak wygląda procedura wniesienia opłaty zastępczej za mieszkańca w DPS przez gminę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy koszty związane ze zmianą umowy spółki można ująć w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy pracodawca powinien odprowadzić składkę na FEP od umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy sprzedaż praw autorskich programu dla szkoleń i kursów instruktorskich z jogi może być objęta stawką 8% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaki rodzaj premii za wynagrodzenie nie podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy w przypadku działalności nieewidencjonowanej istnieje obowiązek wystawiania faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy można przydzielić asystenta rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak należy liczyć pracę w porze nocnej wychowawcy w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy należy się zasiłek stały z GOPS i w jakiej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest przetwarzanie danych osobowych za pomocą narządzi chmurowych Google i iCloud?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Kancelaria Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy | Aktualne

Czy w przypadku zakupu paliwa przez spedytora poza terytorium Polski prawidłowym jest brak ewidencji VAT faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczyć eksport dodatkowych towarów do wykonania linii odpylania w fabryce poza UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat od nabycia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy czynność przeniesienia części nieruchomości na rzecz urzędu miasta podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Co to jest tor postojowy i droga postojowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczyć pobieranie grafik za pośrednictwem portalu z Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne