Questions and answers

Jak potraktować wypadek, który miał miejsce w trakcie wykonywania wolontariatu w godzinach pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracownik zatrudniony na podstawie powołania, objęty jest ochroną przedemerytalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy pracodawca może nie czekać z wykonywaniem badań okresowych po ustaniu pandemii?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Z jakimi uprawnieniami budowlanymi inwestor powinien powołać kierownika budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2021 r., Smarż Joanna | Aktualne

Do którego dnia pracownik korzysta z ochrony przedemerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek umieszczania w świadectwie pracy informacji dotyczącej uczestnictwa pracownika w PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak rozliczyć czas pracy nauczycieli w weekendy podczas delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy można wykonać ustalenie granic na podstawie zgodnego oświadczenia stron, gdy jedna ze stron jest nieobecna (prawidłowo zawiadomiona)?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2021 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Nieaktualne

Kiedy podatnik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej skarbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozumieć utratę statusu dłużnika alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy jeśli nie jest zgłoszona zmiana miejsca zamieszkania, decyzja trafia do akt?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego gazociągu podlega pod mechanizm podzielnej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć kwotę podatku większą, niż wykazaną na fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć nadgodziny przy równoważnym czasie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak należy obliczyć trzymiesięczny okres wypowiedzenia dyrektora sądu rejonowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jaki współczynnik wynagrodzenia obowiązuje w 2021 r. przy obliczaniu wynagrodzenia asystentki stomatologicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2021 r., Kociemba Alicja | Aktualne

Jakie są podstawy przetwarzania danych osobowych przez Miejski Dom Pomocy Społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2021 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne

Czy można nazwać ogrodem zimowym budynek z dwiema ścianami murowanymi, a jedną przeszkloną?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2021 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Co przesądza o miejscu opodatkowania VAT usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy dyrektor lub wicedyrektor szkoły może mieć płatne stałe godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Kiedy należy zrównoważyć pracownikowi odpoczynek dobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy zgodnie z art. 99 ustawy o pomocy społecznej GOPS może wystąpić do ZUS o potrącenie z emerytury zasiłku okresowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Od jakiego miesiąca przyznać babci jako opiekunowi prawnemu zasiłek rodzinny na wnuka?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2021 r., Sabuda Anna | Aktualne

Jaką umowę zawrzeć z obywatelem Rumunii na pracę tam wykonywana?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Na kogo powinna być wydana decyzja dotycząca skierowania do DPS osoby ubezwłasnowolnionej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2021 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy na budowę chodnika należy wystąpić o decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego czy o warunki zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2021 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy dołączone do wniosku o pozwolenie na budowę decyzje powinny posiadać klauzulę ostateczności?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy wstawienie okna w ścianie szczytowej budynku gospodarczego wymaga wcześniejszego zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy składy budowlane powinny wystawiać fakturę z 8% stawką VAT na zakupione materiały?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2021 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przedsiębiorca, który świadczy usługi medyczne ma obowiązek wymiany kasy fiskalnej na kasę fiskalną online?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jakie stawki ryczałtu są prawidłowe dla usług znajdujących się w grupowaniu PKD: 46.19.Z, 46.18.Z i 70.22.Z.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jakie obowiązki w podatku akcyzowym ma przedsiębiorca sprowadzający alkohol na cele handlowe w niewielkiej ilości?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy paragon z NIP klienta należy zaksięgować w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Co powinien zrobić PINB z wnioskiem o postępowanie naprawcze, jeśli budynek tymczasowy nie został rozebrany?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy ZEC Prudnik podlega obowiązkowi rejestracji w CRPA skoro zużywa wyroby akcyzowe na cele opałowe dla mieszkańców?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik straci prawo do karty podatkowej przystępując do spółki jawnej świadczącej usługi najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy faktury wystawione przez wynajmującego należy zaksięgować w PKPiR dopiero na podstawie rozliczeń mediów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy usługi dokonywania przeglądów i świadczenia usług doradczych można od 2021 r. opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2021 r., Kica Jolanta | Aktualne

Jak prawidłowo wykazać w JPK transakcję zakwalifikowaną jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy budowa barier wygradzających na przejeździe kolejowym wymaga zgłoszenia czy pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2021 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy odbudowa mostu i przebudowa odcinków drogi po obu jego stronach stanowi rozbudowę drogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2021 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Jak powinna brzmieć uchwała w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne