Kto jest stroną w postępowaniu o zmianę decyzji o warunkach zabudowy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 13 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ostateczną decyzję o warunkach zabudowy można zmienić na podstawie pisemnych zgód wszystkich stron postępowania.

Czy stronami postępowania są ówcześni właściciele nieruchomości sąsiednich będący stronami na etapie wydawania pierwotnej decyzji WZ, obecni właściciele tych nieruchomości, czy może jedni i drudzy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX