Questions and answers

Czy stawka 5,5% ryczałtu jest prawidłowa dla usług wysokościowych myć szyb zewnętrznych w budynkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2021 r., Kica Jolanta | Aktualne

Jak urząd miasta może uzyskać informację od wydziału komunikacji o liczbie pojazdów podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy małżonka prowadząc działalność gospodarczą może zatrudnić męża na umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy ze środków ZFŚS można dofinansować kolonie dla dzieci pracowników zagranicznych wykonujących pracę za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie skutki wywoła dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników zatrudnionych w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Na kogo należy nałożyć karę porządkową w przypadku reprezentowania spółki przez dwóch członków zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy koszty upomnienia za podatek od nieruchomości należy zaliczyć do odpisu w sytuacji opisanej w pytaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Jakie warunki musi spełnić obiekt, aby można było użytkować go jako dom spokojnej starości?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2021 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy księgowanie przychodów z tytułu transportu razem z przychodami ze sprzedaży towarów jest błędem?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Kiedy podatnik musi zarejestrować się do procedury OSS?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2021 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy spółdzielnia socjalna założona przez osoby prawne może świadczyć usługi remontowo-budowlane i wykończeniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak rozliczyć i jakimi dokumentami podatek VAT od umowy o dzieło płatnej w naturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2021 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczać faktury korygujące sprzedaż po zmianie przepisów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Kiedy spółkę z o.o. trzeba zgłosić do ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy faktura zapłacona na rachunek spoza białej listy i poza mechanizmem split payemnt może stanowić KUP?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy badania kierowcy po 60-tce muszą być powtarzane co roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2021 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy możliwe jest podpisanie z klientem umowy na odbiór wybranej frakcji odpadów komunalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2021 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy spółka cywilna może zaliczyć do kosztów wynagrodzenia wypłacone przez spółkę z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak organ ma postąpić z wnioskiem, jeśli wszystkie dokumenty nabycia i deklaracja mocy są w języku obcym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak zaksięgować w KPiR dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP na pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy niepubliczna szkoła wyższa ma obowiązek prowadzić ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy zmiana regulaminu wynagradzania wymaga, by wszyscy pracownicy zapoznali się z jego nową treścią?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy spółka komunalna powinna przekazać sprawozdanie finansowe do KAS?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2021 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Czy przy wypłacie drugiej nagrody za 25 lat w pełnej wysokości konieczne będzie naliczenie składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak powinna przebiegać likwidacja sprzętu specjalistycznego będącego częścią składową środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2021 r., Romaniuk Joanna | Aktualne

Czy jako adres placówki kształcenia ustawicznego może zostać wskazane mieszkanie prywatne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy magazynowanie odpadów na płycie technologicznej podajnika załadowczego stanowi magazynowanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Projektant w jakiej branży powinien zrobić projekt na remont zabytku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2021 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy granica nowo wydzielonej działki może przebiegać wzdłuż ściany z oknami?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2021 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy za okres pobierania tacierzyńskiego należy żądać zwrotu zasiłku rodzicielskiego od matki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jakie uprawnienia ma starosta w przypadku oczekiwania na zakończenie wykonania rekultywacji przez podmiot X?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2021 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Czy powinna być nałożona sankcja za niezakończenie rekultywacji w terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2021 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Czy można zatrudnić nauczyciela religii na czas nieokreślony, który ma misje ważne do 31.08.2023 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy na umowie dzierżawy swojej części gospodarstwa rolnego jest wymagany podpis współwłaściciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wywoła założenie zespołu muzycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne