Questions and answers

Czy wysługę lat pracownika samorządowego wlicza się do najniższej krajowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy zakup towaru z Białorusi, ale od firmy niemieckiej to import towaru czy WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy zbiornik na soki kiszonkowe o wymiarach 2,5 X2 m wymaga zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2018 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Czy zwrot wartości faktury w gotówce może zostać zakwestionowany przez urząd skarbowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy żonie należy się świadczenie pielęgnacyjne na męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak dokonać korekty VAT w momencie wyksięgowania z ewidencji budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jakie obowiązki podatkowe niesie za sobą sprzedaż przedsiębiorstwa innej osobie fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie przepisy bhp zastosować w sytuacji prowadzenia kiosku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma przewłaszczenie na zabezpieczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie skutki w VAT ma sytuacja, że strony umowy najmu będą dodatkowo nawzajem się reklamować?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak mają przebiegać praktyki zawodowe uczniów w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy ustalić limit wysokości obrotów w przypadku świadczenia usług sportowo rekreacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować maszynę jeśli spółka jej wartość spłaca w cenie wyprodukowanego na niej produktu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2018 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak od 2019 r. powinna wyglądać informacja przekazywana dla pracownika wraz z wydaniem świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Jak opodatkować Australijskie dochody z umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczać przychody i koszty po przekształceniu spółki jawnej w spółkę z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć dostawę łańcuchową (warunki EXW i DDP oraz organizacja transportu przez podmiot drugi w kolejności)?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak ustalić wynagrodzenie uzupełniające za 2017 rok dla członka zarządu spółki państwowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w trybie art. 53 k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Którzy pracownicy szkoły powinni być poddawani badaniom sanitarno-epidemiologicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Spełnienie jakich warunków jest gwarantem wypłacenia zasiłku na zagospodarowanie nauczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jakim zakresie zobowiązany jest zrealizować zamówienie podmiot trzeci, który udostępnia wykonawcy zasoby?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2018 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

W jaki sposób dyrektor szkoły może zmienić pracownicy stanowisko pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób nalicza się wynagrodzenie urlopowe ze zmiennych składników wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2018 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

W jaki sposób PINB może przeprowadzić kontrolę ośrodka motocrossowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2018 r., Fiktus Paweł | Nieaktualne

Czy ból w plecach zdiagnozowany jako uraz M70 może być uznany za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy możliwe jest zlecenie przez szpital przepisywania kart informacyjnych pacjentów osobom trzecim?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2018 r., Urbaniak Monika | Nieaktualne

Czy możliwe jest zmniejszenie odległości boiska od drogi na mniej niż 10 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2018 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy nadmierna wilgotność może stanowić czynnik zewnętrzny powodujący wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy należy skierować wniosek o ściganie z art. 209 k.k.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy ogród zimowy jest budynkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2018 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy OPS ma możliwość wystąpienia z roszczeniem alimentacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy przepisy przewidują wzór i treść protokołu dokumentującego czynności niszczenia dokumentacji medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy spółka zatrudniająca 270 pracowników, może zlecić na zewnątrz wykonywanie zadań służby BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy uraz doznany w bójce pracowników może być zakwalifikowany jako wypadek przy pracy.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy wydanie skierowania lub wyników to czynności podlegające rejestrowaniu w wykazie udostępnień?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie koordynatora stażu podyplomowego w spółce cywilnej może być wliczone w przychód firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jaką stawkę w podatku od nieruchomości należy zastosować do dziennego domu opieki medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak długo firma szkoleniowa ma prawo przechowywać certyfikaty dotyczące odbycia szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie przepisy regulują ręczne przepychanie samolotów i samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak należy magazynować benzynę i olej hydrauliczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Jak rozliczyć fakturę, na której są podane dane dwa różne numery NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć transakcję łańcuchową importową?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy należy dołączyć ekspertyzę budynku do projektu budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2018 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Kto jest odpowiedzialny za ochronę danych osobowych w przypadku firm pośredniczących w organizowaniu noclegów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Na co powinien zwrócić uwagę pracodawca ustalając pracownikowi zadaniowy czas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

W jaki sposób gmina może odtworzyć decyzję, której oryginał zaginął, aby włączyć ją do akt sprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2018 r., Smaga Łukasz | Aktualne

W jaki sposób interpretować zmiany umowy zgodnie z Prawem zamówień publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2018 r., Mackiewicz Marta | Nieaktualne