Questions and answers

Czy zakład produkcyjny palet drewnianych będzie wymagał decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2018 r., Fiktus Paweł | Nieaktualne

Czy za udział w pracach komisji egzaminacyjnej nauczyciele powinni otrzymać dodatkowe wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy zdarzenie spowodowane podwyższonym ciśnieniem i stresem oraz niewyspaniem, można uznać za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy zgodnie z RODO istnieje obowiązek prowadzenia rejestru udostępnień danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2018 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Jak amortyzować garaże trwale związane z gruntem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Jakie konsekwencje podatkowe niesie za sobą udzielenie pożyczki fundacji przez jej fundatora?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł nauczać podstaw przedsiębiorczości w szkole ponadpodstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel do nauczania plastyki w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie są przesłanki do zastosowania zwolnienia w wynajmie lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak i kiedy należy wdrożyć regulamin dokonywania oceny pracy nauczycieli, który ma obowiązywać od 1 września 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2018 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jaki kurs waluty zastosować do not kredytowych otrzymanych od kontrahenta z zagranicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak należy prawidłowo zaksięgować fakturę końcową na 0 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak rozliczyć zwrot nadpłaconych składek społecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozwiązać umowę o pracę z obywatelem Czech?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Kto jest administratorem danych osobowych pracowników zatrudnionych w urzędzie miasta?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Na jakiej podstawie można ująć w kosztach nieściągalną wierzytelność?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Przez jaki okres musimy gromadzić środki i tworzyć fundusz rekultywacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

W jakiej formie należy złożyć dokumenty uzupełniane na podstawie art. 26 ust. 3 p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2018 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

W jakiej odległości od granicy lasu można sytuować zadaszoną rampę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2018 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

W jakim terminie należy dyrektorowi przyznać dodatek funkcyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2018 r., Młodecki Marek | Nieaktualne

Co grozi za używanie maszyn nie posiadających deklaracji zgodności?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2018 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Co może zrobić poszkodowany, który nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w karcie wypadku w drodze z pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy dodatkowe środki na wynagrodzenia należą się pielęgniarkom także w innym niż podstawowe, miejscu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy do przedawnień roszczeń ze stosunku pracy mają zastosowanie zmienione przepisy kodeksu cywilnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2018 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy firma zatrudniająca na podstawie umowy zlecenia Brazylijczyka musi wystąpić dla niego o pozwolenie na pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy należy wydać decyzję o umorzeniu postępowania, czy odmówić wszczęcia postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy obywatelowi Ukrainy można przyznać prawo do świadczeń, pomimo braku karty z dostępem do rynku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy osoby oddelegowane z firmy zewnętrznej mogą być wyposażone w karty rejestracji czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2018 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy pracodawca może upomnieć pracownika, który kilka razy dziennie prowadzi rozmowy prywatne w czasie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy przepisy wyznaczają termin na złożenie uwag do protokołu przez poszkodowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy wliczać dochód z gospodarstwa rolnego do SZO?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy wydanie dokumentacji medycznej na podstawie przepisów RODO może nastąpić na wniosek ustny i pisemny?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2018 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Do kiedy będzie podlegał ochronie przedemerytalnej pracownik urodzony 12.08.1953 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2018 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Jaką stawkę stosować do świadczenia usług występów na festynach?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma przechowanie tusz innych kół łowieckich przez koło łowieckie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Kto finansuje koszty leczenia poekspozycyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2018 r., Urbaniak Monika | Nieaktualne

Kto przy samofakturowaniu przekaże plik JPK_FA?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy 23-letni brat może złożyć wniosek o przyznanie świadczenia dobry start na brata?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy można przyznać świadczenie dobry start?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy można zlokalizować budynek w odległości 1,5 m na działce szerszej niż 16 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2018 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy należy się prawo do świadczenia dobry start?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy należy wyrównać dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy od należności głównej można umorzyć tylko odsetki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy organ może zawiesić postępowanie, gdy upłynął termin uzupełnienia braków w dokumentacji projektowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2018 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Czy podział działki (4 ha) na działki po ok. 35 a każda to podział nieruchomości rolnej, jeśli jedna z działek ma być wykorzystana jako droga?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2018 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy w związku ze zmianą składu osobowego rodziny należy dokonać ponownej weryfikacji dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne