Pytania i odpowiedzi

Czy nowe zwolnienie z innym kodem choroby po 10-dniowej przerwie rozpoczyna nowy okres zasiłkowy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Na podstawie jakiej umowy specjalista ds. bhp może wykonać ocenę ryzyka?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak prawidłowo zapewnić bezpieczeństwa przy obsłudze dwóch suwnic pracujących wspólnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy wymagana jest decyzja środowiskowa dla stacji bazowej o mocy promieniowania izotopowego 5000 i 10000?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2019 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy spółka powinna sporządzać dokumentację cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2019 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy nauczyciel może prowadzić samochód służbowy do 3,5 tony, służący do przewozu nie więcej niż 9 osób?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2019 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy podest wykonany na potrzeby zakładu pracy powinien posiadać ocenę zgodności?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy starą instalację ppoż trzeba dostosować do obecnych wymogów przy remoncie budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Od którego miesiąca uchylić decyzję przyznającą prawo do świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy należy przesłać dokumentację do właściwego OPS ze względu na miejsce zamieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2019 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy bank może udzielić informacji tylko na podstawie wysłanego listownie wniosku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2019 r., Bartosiak Jakub | Nieaktualne

W jakich pozycjach i jakie kwoty wykazać w Cit-8, Cit-8/O i Cit-8/D?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy stowarzyszenie dochód z imprezy może zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy skorygować CIT o wartość netto z faktur, sporządzić korektę deklaracji CIT za 2016 r. i dopłacić podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak podatkowo rozliczyć pokontrolną korektę składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Na jakich zasadach wynagrodzenie małżonka może być kosztem uzyskania?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy odprowadzenie wód opadowych z prywatnego torowiska do prywatnej kanalizacji wymaga pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2019 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Kiedy wychowawca w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej ma prawo do wynagrodzenia za nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jakie wymagania należy spełnić w przypadku magazynowania olei odpadowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy byłemu pracownikowi przysługuje premia świąteczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2019 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Na jakiej podstawie należy ustalić, że wynagrodzenie z umowy zlecenie jest "niezbędne do życia"?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2019 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jak wykazać korektę w przypadku zmniejszenia kwoty marży?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2019 r., Kłos Piotr | Aktualne

Na jakich zasadach kierownik ponosi odpowiedzialność materialną?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy otrzymane przez spółkę środki finansowe na nagrody w konkursie (od zlecającego konkurs) rozliczyć notą?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak rozliczyć fakturę dotyczącą vouchera, otrzymaną od niemieckiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2019 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy decyzję o przyznaniu schronienia można wydać z datą wsteczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego dla nauczyciela zerówki, który pracuje na 11/22 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczyciel może odmówić dyrektorowi przyjęcia godzin zastępstw doraźnych płatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy można nie określić końcowej daty umowy na zastępstwo dla pomocy kuchennej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycielowi przysługuje urlop wypoczynkowy z każdej umowy na podstawie, której jest zatrudniony?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W którym miesiącu wynagrodzenie jest kosztem uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2019 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie transakcje uwzględniać przy ustalaniu dochodu z zysków kapitałowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne