Questions and answers

Jakie kroki powinien podjąć OPS w sprawie zwrotu zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Jak należy w zakładzie pracy ustalić liczbę pracowników podlegających szczególnej ochronie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2018 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy Bank może wydać poręczycielowi wekslowemu kopię umowy kredytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2018 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może wysłać na wycieczkę z uczniami nauczyciela logopedę jako pomoc wychowawcy podczas wycieczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy matka może ubiegać się o świadczenie wychowawcze 500+ na drugie dziecko bez dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy mimo tego, że pracownik faktycznie nie świadczy pracy nabędzie prawa do urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy można odliczyć VAT od faktury z adnotacją o sposobie zapłaty - nieodpłatne przekazanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy można połączyć postępowanie o zasiedzenie służebności gruntowej z zasiedzeniem części gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2018 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Czy można przedłużyć termin do wykonania robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2018 r., Mądry Martyna | Aktualne

Czy można sumować wydajność hydrantów dla uzyskania ilości wody wymaganej przepisami?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy można usunąć nasyp w celu wykonania niwelacji terenu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy należy się świadczenie Dobry Start?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy następuje utrata prawa do świadczenia integracyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy nauczyciel - emeryt zatrudniony od lutego do lipca jest uprawniony do świadczenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2018 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy nauczycielka przebywająca na urlopie macierzyńskim w jednej placówce może wykonywać pracę w innej placówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy nieściągalna pożyczka wraz z odsetkami może stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca może wnioskować o dofinansowanie do wynagrodzenia z SOD PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2018 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Czy przedsiębiorca może oddać zepsutą lodówkę do sklepu ww ramach transakcji 1:1?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy szkoła może zakupić dla uczniów liceum podręczniki i opłacić je z dotacji oświatowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy szkoła samorządowa może zawrzeć z kancelarią prawną umowę na pełnienie obowiązków IOD?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy urlop rodzicielski ulega przerwaniu w razie śmierci dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy w szkole branżowej do jednego oddziału będą mogli uczęszczać uczniowie po ósmej klasie i po gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy z powodu ulgi składka na ubezpieczenie zdrowotne może być ograniczona do wysokości zaliczki na podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jaka jest różnica w interpretacji ust. 1 i 2 art. 37 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak amortyzować środek trwały otrzymany wiele lat temu w darowiźnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaką stawką VAT są opodatkowane usługi świadczone przez administratora cmentarza?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie są obecnie obowiązujące przepisy dot. wózków służących do transportu metalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jak powinna wyglądać wizyta lekarska?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Od czego uzależnione jest powołanie Inspektora Ochrony Danych w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2018 r., Łokaj Maciej | Aktualne