Questions and answers

Czy wytworzony znak towarowy można amortyzować?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zagraniczny zleceniodawca zatrudniający Polaka ma jakieś obowiązki względem polskiego urzędu skarbowegoi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką procedurę należy przeprowadzić przy wydaniu decyzji odmownej w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2018 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Jakie będą konsekwencje przeniesienia działalności do Belgii?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2018 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł być zatrudniony na stanowisku pedagoga w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł nauczać przedmiotu wiedza o społeczeństwie w liceum?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł pracować na stanowisku nauczyciela świetlicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł uczyć WOS-u w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie są konsekwencje w zakresie składek ZUS dla pracowników, jeśli pracodawca utworzy żłobek przyzakładowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jakie są procedury ponownego powołania dyrektora zespołu szkół, który przeszedł na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2018 r., Gawroński Krzysztof | Aktualne

Jak należy ustalić wartość księgową udziałów spółki komandytowej w działkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak PINB może zakończyć postępowanie, jeśli wnioskodawca zmarł?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2018 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Jak rozliczyć wynagrodzenie związane z podpisaniem kontraktu menadżerskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak ująć w księgach rachunkowych koszty związane z umową dzierżawy gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak zaksięgować koszty audytu wzorniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak zaksięgować zajęcie wierzytelności w księgach rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Na jakiej podstawie można zorganizować w szkole podstawowej naukę gry w szachy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Na jakim koncie należy zaksięgować i gdzie w bilansie zaprezentować odsetki naliczone od pożyczek?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jakiej części akt osobowych powinien znajdować się kwestionariusz osobowy dla osoby zatrudnionej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

W jaki sposób osoba, której wizerunek został zarejestrowany przez kamery monitoringu może zrealizować prawo do sprostowania swoich danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2018 r., Kacper Lepiocha EDU ODO Agencja Rozwoju Dydaktycznego | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo zorganizować naukę w klasie, do której uczęszczać będą uczniowie posiadający orzeczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć w Polsce dochody z działalności prowadzonej na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Co decyduje o prawie dyrektora SP ZOZ, posiadającego prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, do zwiększenia wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy błędnie wystawiona (niesłusznie otrzymana) faktura implikuje negatywne skutki podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy bony podarunkowe przekazane osobom fizycznym generują po ich stronie przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy dach w kształcie litery L jest dachem dwuspadowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2018 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy dofinansowanie do munduru górniczego otrzymanego przez pracownika należy oskładkować i opodatkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy dyszel musi mieć oznakowanie CE i posiadać Deklarację Zgodności?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Czy jest dopuszczalne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez pełnomocnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2018 r., Kancelaria Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy | Aktualne

Czy można odliczyć kwotę wolną od podatku członkowi zarządu powołanego na podstawie uchwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy można wystawiać zezwolenia wewnętrzne dla operatorów wózków widłowych na podstawie wcześniejszych kursów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2018 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy odzież ochronna podlega ujęciu w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy Ośrodek powinien poinformować gminę właściwą, że rodzina była objęta wsparciem asystenta rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy po urlopie rodzicielskim nauczycielka musi skorzystać z urlopu uzupełniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2018 r., Pater Łukasz | Nieaktualne

Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę w czasie urlopu rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy przepisy bhp przewidują konieczności użytkowania wózków z kabiną w magazynach wysokiego składowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy przepisy określają ile czasu trwa osobodzień rehabilitacji leczniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy przepisy przewidują odstępstwa od kierowania pracowników kierujących samochodem służbowym na badania profilaktyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy sprzedaż udziałów celem umorzenia generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy stowarzyszenie może być fundatorem fundacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2018 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy średnią urlopową należy ująć w podstawie odprawy emerytalnej dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2018 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy uchylić decyzję przyznającą zasiłek dla opiekuna i przyznać świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy w decyzji o warunkach zabudowy oznaczenie inwestycji jako hala produkcyjno-magazynowa jest wystarczające?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2018 r., Kopytowska Maria | Aktualne