Questions and answers

Czy wyłączeniu od załatwienia sprawy podatkowej podlega konkubent zastępcy burmistrza?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Skąd organ ochrony gruntów rolnych i leśnych powinien czerpać informacje w zakresie pochodzenia gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy należy prowadzić ewidencję godzin pracy zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2019 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jakie parametry powinien przyjąc bank do wyliczeń RRSO i kosztów kredytu hipotecznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2019 r., Rogoń Dominika | Aktualne

Czy podatnik ma prawo starać się o zwrot podatku naliczonego mimo zaniechania inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Ile czasu ma organ na wydanie decyzji, jeśli minął okres 3 lat na zachowanie żywotności?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy komisja przetargowa musi wnioskować do kierownika zamawiającego o unieważnienie postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2019 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy zamawiający sporządzają sprawozdania za 2018 r. na takich samych zasadach jak za rok 2017?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2019 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Jak dokonać aktualizacji w rejestrach podmiotów wykonujących działalność leczniczą po zmianie miejsca udzielania świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Jak wyliczyć wymiar należnego nauczycielowi urlopu, jeśli zakwestionowano jego uprawnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy wykonawca projektu budowlanego powinien składać oświadczenie na druku ZP-1?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy skierowanie na turnus rehabilitacyjny przerywa jej urlop dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy w świetle prawa istnieje tzw. negatywna ocena opisowa ucznia klas I-III?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy pracownikom należy wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne z obu stosunków pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy gmina ma obowiązek przyjąć dziecko z niepełnosprawnościami do szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak ustalić wysokość dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy po zmianach w kodeksie pracy szkolenie okresowe bhp są obowiązkowe dla nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2019 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy świadectwo pracy dla dwóch umów o pracę jednej osoby należy wystawić oddzielnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Za jaki okres należy wypłacić nauczycielowi ekwiwalent, jeśli wykorzystał urlop za 2018 r. w innej placówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy orzeczenie wydane na czas do ukończenia klasy III, też są traktowane jak te wydane na I etap edukacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2019 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy należy wypłacić ekwiwalent nauczycielowi zatrudnionemu na zastępstwo w placówce feryjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

W jakiej wysokości należy wypłacić nauczycielce dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy test badania skali ryzyka dysleksji różni się w zależności od wieku?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2019 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy szkoły szpitalne, w których jest rotacja uczniów, mają obowiązek realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakich obowiązków zgłoszeniowych powinien dopełnić nabywca oleju opałowego do celów grzewczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób, w związku z elektronizacją zamówień, wykonawca powinien złożyć zaświadczenie z ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2019 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Czy należy informować zwolnionych pracowników o terminie przechowania dokumentacji pracowniczej w wersji papierowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy zleceniobiorca powinien być objęty ubezpieczeniem emerytalno rentowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć podatek naliczony i należny z faktury za import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy dodatkowy grafik powinien być uwzględniany w ewidencji czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje w przypadku świadczenia usług szkoleniowych w dyscyplinie skoków na koniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy dopuszczalne jest sterowanie nożne gilotyną do blach stalowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2019 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć czas dyżuru przekraczający obowiązującą pracownika przeciętną tygodniową normę czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2019 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Jak ustalić wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca w przypadku przebywania na urlopie bezpłatnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy za okres zatrudnienia po 2008 r. pracodawca musi wystawiać świadectwo pracy w szczególnych warunkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2019 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy mimo zajęcia komorniczego konta pracodawcy można wypłacić ekwiwalent za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy urzędnik powinien powtórnie złożyć ślubowanie w przypadku nowego zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie konsekwencje powoduje niestawienie się do pracy w przypadku zmiany rozkładu czasu pracy przez pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy wydać decyzję przyznającą zasiłek celowy na opłacenie posiłków czy przyznającą posiłek w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

W jakim terminie można przyznać prawo do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne