Jak opodatkować przychód lekarza sprawującego nadzór nad rezydentami? - OpenLEX

Jak opodatkować przychód lekarza sprawującego nadzór nad rezydentami?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Liżewski Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 17 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Lekarze sprawujący nadzór nad rezydentami otrzymują z Ministerstwa Zdrowia wynagrodzenie za pełnienie funkcji kierowania specjalizacji.

Czy taki przychód należałoby zakwalifikować do usług w zakresie opieki zdrowotnej (pozostałej, gdzie indziej nie sklasyfikowanej, PKWiU 86.90.19, ryczałt 14%) czy raczej do działalności edukacyjnej (pozostałe usługi w zakresie doskonalenia zawodowego, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKWiU 85.59.13.2, ryczałt 8,5-12,5%)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX