Czy pracodawca może przenieść pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym na inne stanowisko urzędnicze? - OpenLEX

Czy pracodawca może przenieść pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym na inne stanowisko urzędnicze?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: SKALSKA MAGDALENA
Odpowiedzi udzielono: 17 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik przebywa do 3.12.2023 r. na urlopie bezpłatnym. Urlop został udzielony na okres pełnienia funkcji skarbnika. Stanowisko urzędnicze - kierownika referatu, które zajmował zostało zlikwidowane.

Czy pracodawca w tym stanie faktycznym tj. w trakcie urlopu bezpłatnego może przenieść tegoż pracownika na inne stanowisko urzędnicze?

Czy może wypowiedzieć umowę o pracę w trakcie urlopu bezpłatnego, czy w dniu w którym pracownik stawi się do pracy po urlopie bezpłatnym?

Czy pracodawca ma obowiązek poinformowania pracownika o likwidacji jego stanowiska, które zajmował?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX