Czy zdjęcie listu referencyjnego, podpisane podpisem kwalifikowanym wykonawcy będzie posiadało odpowiednią formę podmiotowego... - OpenLEX

Czy zdjęcie listu referencyjnego, podpisane podpisem kwalifikowanym wykonawcy będzie posiadało odpowiednią formę podmiotowego środka dowodowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pyrka Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 17 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wezwany na podstawie art. 274 ust. 1 p.z.p. wykonawca został wezwany do złożenia wykazu dostaw i dowodów poświadczających należyte wykonanie ujętych w wykazie dostaw.

Czy zdjęcie listu referencyjnego, podpisane podpisem kwalifikowanym wykonawcy będzie posiadało odpowiednią formę podmiotowego środka dowodowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX