Czy pochodne za rok ubiegły mogą być pokryte z bieżącej dotacji? - OpenLEX

Czy pochodne za rok ubiegły mogą być pokryte z bieżącej dotacji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 17 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy podmiot niepubliczny realizujący zadanie JST dotyczące zapewnienia opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, poprzez organizowanie i prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży może zapłacić za pochodne od wynagrodzeń oraz należności, które powstały w grudniu (z terminem płatności na styczeń roku następnego) z dotacji, która została udzielona na nowy rok?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX