Czy pod pojęciem "zaopatrzenie w wodę" należy rozumieć wyłącznie takie zaopatrzenie do celów pitnych, czy również w innych... - OpenLEX

Czy pod pojęciem "zaopatrzenie w wodę" należy rozumieć wyłącznie takie zaopatrzenie do celów pitnych, czy również w innych celach, np. do nawadniania upraw?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 17 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor planuje wykonać własne ujęcie wód podziemnych oraz pobierać wodę do nawadniania upraw. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się powiązanie terenu objętego planem z istniejącym i projektowanym układem sieci wodociągowej, adaptację, przebudowę, rozbudowę, wymianę, remont istniejącej sieci wodociągowej; natomiast do czasu rozbudowy sieci wodociągowej dopuszcza się realizację indywidualnych ujęć wody.

Czy pod pojęciem "zaopatrzenie w wodę" należy rozumieć wyłącznie takie zaopatrzenie do celów pitnych, czy również w innych celach, np. do nawadniania upraw?

Z dokumentacji zgromadzonej w sprawie wynika, że działka (na której będzie znajdowało się ujęcie) od strony SW jest podłączona do sieci wodociągowej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX