Czy zarządzenie w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów oraz najem lokali należy przekazać do... - OpenLEX

Czy zarządzenie w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów oraz najem lokali należy przekazać do publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 17 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wójt chce wydać nowe zarządzenie w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów oraz najem lokali użytkowych stanowiących własność gminy.

Czy wskazane zarządzenie należy przekazać do publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym?

Co do zasady poprzednie zarządzenia w tym przedmiocie nie były publikowane w dzienniku urzędowym, podlegały jedynie publikacji w BIP gminy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX