Questions and answers

W którym momencie małżonkowie powinni zapłacić ryczałt w wysokości 12,5% przychodów osiągniętych z najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Z jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej należy dokonać zapłaty za wykonanie badań wody w kierunku bakterii legionelli?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2018 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne

Czy budowa kanału do obsługi samochodów stanowi istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2018 r., Wasilewski Filip | Nieaktualne

Czy budowa ziemnego stawu rybnego o pow. 450 m2 i głębokości 1,8 m jest możliwa jedynie w procedurze pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2018 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Czy dach jednospadowy jest zgodny z zapisami planu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2018 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy dokonanie inwestycji na cudzym gruncie powoduje obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy dopuszczalne jest zatrudnienie operatora wózka widłowego na podstawie imiennego zezwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy doula to osoba bliska położnicy, uprawniona do przebywania na sali porodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy inwestor może nadbudować dodatkowe piętro w budynku usytuowanym bliżej niż 4 m ścianą z oknami?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2018 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy montaż okien z półproduktów należy nazwać usługą czy produkcją?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2018 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy możliwa jest weryfikacja kwot świadczeń i wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy możliwe jest przyznanie jednorazowej zapomogi na dziecko, które zmarło?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy nabycie towarów na zagranicznych aukcjach internetowych podlega opodatkowaniu pcc?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy osoba samozatrudniona na stacji paliw może opodatkować przychody ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2018 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy płatnik ma obowiązek dokonywania korekty dokumentów rozliczeniowych przed uprawomocnieniem się decyzji ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy przy schodach terenowych na osiedlu domków jednorodzinnych musi być zaprojektowana rampa dla osób niepełnosprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2018 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy świadczenie usług ładowania pojazdów elektrycznych podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy technik radiolog jet uprawniony do zmiany procedury medycznej w systemie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy wliczać do dochodu alimenty za miesiące od daty zasądzonych alimentów do daty prowadzenia egzekucji przez komornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych podlega uzupełnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy ZDM może udzielić odstępstwa od zapisów planu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2018 r., Kamińska Anna | Aktualne

Jaka jest ważność uzgodnienia ZUDP?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2018 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Jaką podstawę prawną zastosować do zmiany kwoty specjalnego zasiłku celowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2018 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Jaką stawkę w podatku od nieruchomości należy zastosować dla gruntów zajętych pod SP ZOZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jakich pomiarów środowiska pracy należy dokonać dla hali, w której metodą wysokociśnieniową odlewane są magnez i aluminium?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jakie postanowienia może zawiera porozumienie zmieniające?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jakimi uprawnieniami powinien legitymować się pracownik zatrudniony na stanowisku operatora ciągnika rolniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak powinna prawidłowo wyglądać procedura zmiany decyzji dotycząca zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jak prawidłowo wypełniać księgę raportu lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2018 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Jak w umowie określić miejsce pracy w przypadku wykonywania pracy na obszarze kilku gmin?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Kto i na jakiej podstawie może stwierdzić czy obiekt jest budynkiem, czy budowlą?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Pod jakimi warunkami położna jest uprawniona do podpisania karty urodzenia i karty urodzenia martwego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2018 r., Choromańska Iwona | Nieaktualne

Przez ile miesięcy podzielić w roku bazowym 2017 dochód uzyskany ze świadczenia rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

W jakim terminie Izba Skarbowa powinna rozpatrzeć odwołanie od decyzji wydanej przez UCS?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

W jaki sposób uregulować kwestie związane z udzieleniem pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2018 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy higienistce szkolnej zapewnia się wzrost wynagrodzenia zasadniczego od dnia 1 września 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy istnieje podstawa prawna pozwalająca na uchylenie postanowienia o wznowieniu postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy kandydatów do pracy można testować pod względem odporności na urazy mięśniowo-szkieletowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy maszyna sterowana wyłącznie pneumatycznie powinna mieć wyłącznik awaryjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Czy należy opłacić składki na ubezpieczenie społeczne do ZUS z wyrównaniem od stycznia 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy numer prawa wykonywania zawodu można zaliczyć do kategorii danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2018 r., Łokaj Maciej | Nieaktualne

Czy od dochodu rodziny odjąć należy zapłacone alimenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy pacjent hospicjum domowego może korzystać z zabiegów fizjoterapii ambulatoryjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy przepisy prawa pracy przewidują wypłacanie pracownikom dodatków za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy przysługuje odprawa pieniężna z powodu likwidacji stanowiska pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2018 r., Borysewicz Anna | Nieaktualne

Czy przyznać świadczenie wychowawcze oraz zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy wniosek przekazać do wojewody w celu ustalenia koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Ile jest ważne skierowanie do poradni specjalistycznej w celu objęcia leczeniem z zakresu chirurgii plastycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2018 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Jaką maskę należy stosować podczas pracy z nadtlenkiem wodoru?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jak dobrać właściwe środki ochrony indywidualnej dla pracowników na stanowisku CNC?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2018 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jakie informacje powinna zawierać decyzja o odmowie świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jakie to jest odpowiednie oświetlenie obór dla bydła?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2018 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jak należy zrekompensować pracę wykonywaną poza obowiązującymi dobami pracowniczymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie lekarza stażysty od 1.10.2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2018 r., Kwiatkowska Monika | Nieaktualne

Kiedy pracodawca lub osoba kierująca pracownikami może przeprowadzać szkolenia wstępne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

W którym miesiącu nastąpiło uzyskanie dochodu z tytułu świadczenia rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Co oznacza termin "zasoby wodne"?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2018 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Co w przypadku, gdy zużytych opon zakład nie odda jako odpad, tylko wykorzysta jako dociśnięcie plandek?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy faktura wystawiona przez podmiot zwolniony podmiotowo z VAT musi zawierać numer NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2018 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne