Pytania i odpowiedzi

Czy wykonawca robót (firma zewnętrzna) jest stroną w postępowaniu administracyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Jaki kurs zastosować do wyceny wartości towaru przyjętego na magazyn przeznaczonego do odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak potraktować migrację serwerów do spółki-matki?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak rozliczyć udział pracowników w konferencji w Portugalii?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy oddelegowany pracownik zachowa polską rezydencję podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca powinien taki skan wydać?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Jakubik Mateusz | Aktualne

Czy wystosować pisemne wezwanie do przedłożenia zaświadczenia ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jak poprawić błąd w księgowaniu dotyczący zapisów leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak postąpić jeżeli spółka zakłada dodatkowy sklep o przedłużonych godzinach pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Co powinna zawierać Informacja o warunkach zatrudnienia handlowca zatrudnionego w systemie pracy w domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy możliwe jest na terenie zieleni izolacyjnej stworzyć pole do gry w paintballa?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Smaga Łukasz | Nieaktualne

Kto jest obowiązany do zapłaty opłaty przekształceniowej za 2019 r. w przypadku zbycia nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

W jakiej odległości będzie można wybudować dom po 16.07.2019 r., jeśli w pobliżu znajduje się farma wiatrowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy należy wypłacić świadczenie za miesiąc kwiecień 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczać urlop pracownika na pół etatu przy zmianie rozkładu dni pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jak powinien rozliczyć się z urzędem skarbowym podatnik, który nie otrzymał PIT-11 od płatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy przejazdy taksówką można udokumentować w PKPiR dowodem wewnętrznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zawilec jest pod ochroną i należy uzyskać odstępstwo od zakazu niszczenia roślin od RDOŚ?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy można przyjąć zakupiony środek trwały jeżeli zostanie on sfinansowany ze środków z ubezpieczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jakim trybie starosta zaskarża uchwałę spółki wodnej do sądu administracyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak wyliczyć zasiłek opiekuńczy pracownikowi który zatrudniony został w połowie poprzedniego miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy osoby zatrudnione wyłączne na czas egzaminów należy wprowadzić do systemu SIO?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy można odliczyć 100% VAT od samochodu osobowego zakupionego przez firmę dla potrzeb przedstawicieli handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jakie czynności powinien podjąć konserwator, jeśli współwłaściciele nie wykonali nakazanych prac?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy dzieci mogą być leczone w poradniach specjalistycznych dla dorosłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Paszkowski Artur | Aktualne

Czy pracownica ma prawo skorzystać z urlopu rodzicielskiego u nowego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy nieodpłatne pozyskanie wyników badań naukowych generuje po stronie spółki przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jakie obiekty wchodzą w skład zabudowy rekreacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy podatnik pracujący w Niemczech ma prawo do uwzględniania diet?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy po rozwiązaniu umowy o pracę można pracownikowi wypłacić premię lub ekwiwalent za pranie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

W jaki sposób kontynuować zatrudnienie obywatelowi Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy w budynku wybudowanym i oddanym do użytku jako budynek pensjonatowy można wydzielić samodzielne lokale?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Suchy Jonasz | Nieaktualne

W jakim wymiarze naliczyć urlop macierzyński jeżeli jedno z bliźniąt zmarło po jego udzieleniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Jakich pomiarów należy dokonywać w kotłowni zakładowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Co stanowi podstawę wymiaru składek ZUS od nieodpłatnego świadczenia w postaci wynajęcia domu dla prezesa?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Czy można żądać kserokopii pozwoleń na użytkowanie poświadczonych za zgodność z oryginałem?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Jak powinna brzmieć klauzula informacyjna dla pośrednika obrotu nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy można zrezygnować z tworzenia ZFŚS na czas nieoznaczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownik firmy niemieckiej, oddelegowany do pracy w Polsce, powinien opłacać PIT w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczać różnice kursowe i kiedy one powstają?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy burmistrz ma prawa blokować głosowania nad wnioskami na posiedzeniu komisji oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w klasie lub oddziale specjalnym może uczyć się uczeń bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2019 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jakie dokumenty powinien przygotować przenoszony z wygaszanego gimnazjum referent?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy dokumenty dotyczące rozłożenia na raty potrąceń za strajk należy dołączyć do dokumentacji księgowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób można rozłożyć na raty potrącenie za czas strajku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne