Questions and answers

Czy szkolenie zapewnione wolontariuszowi stanowi koszt uzyskania przychodu przedsiębiorcy oraz przychód wolontariusza?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy uchwałą na początku roku spółka może zrezygnować z wypłacania dodatku urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy właściciel jest zobowiązany ponosić opłaty za umieszczenie schodów w pasie drogowym, jeśli je wyremontował?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Czy w szkole policealnej mogą kształcić się osoby pełnoletnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie zasadnicze lekarza z I stopniem specjalizacji może być identyczne jak osoby z II stopniem specjalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy za dzień 06.09 należy pracownikowi wypłacić świadczenie rehabilitacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy zamawiający ma uznać za aktualny dokument złożony wraz z ofertą i potwierdzony przez wykonawcę co do aktualności?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy zasadnym jest wypłata nagrody jubileuszowej z dniem przejścia na emeryturę nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy zmiana funkcji pomieszczenia piwnicy na salon fryzjerski wymaga zgłoszenia, czy też pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy zwrot wydatków na rzecz zawodników generuje po ich stronie przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Kacper Lepiocha EDU ODO Agencja Rozwoju Dydaktycznego | Aktualne

jak amortyzować sprzęty zlokalizowane w kuchni restauracyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaką stawkę ryczałtu powinien zastosować kucharz świadczący usługi dla restauracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie dokumenty/pozwolenia są konieczne, aby zatrudnić obywatela Turcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Jakie są obowiązki inwestora?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jaki jest zakres opracowania operatu przeciwpożarowego do zezwoleń/pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jak i kiedy rozliczyć fakturę korygującą pomyłkę w cenie na dużą kwotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jaki okres odpoczynku należy zapewnić pracownikowi młodocianemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jaki podatek należy potrącić od umowy zlecenie a jaki od umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczyć darowiznę dla syna samochodu wykupionego z leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak należy sklasyfikować wydatek za zakup usługi cateringowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż gruntu, który przed podziałem majątku stanowił środek trwały jednego z małżonków?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak organ powinien rozpatrzyć wniosek o odstępstwo od warunków technicznych, jeśli budynek został już usytuowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Jak prawidłowo sporządzić harmonogram pracownika pracującego 7 dni w tygodniu na nocne zmiany?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak rozliczać sprzedaż lokali zakupionych prywatnie i wynajmowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak skorygować tę pomyłkę w rejestracji składek, aby nie stracić prawa do zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak ustalać powiązania pomiędzy spółkami kapitałowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę obiektu tymczasowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy sprzedaż nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy umowę zlecenia można opodatkować ryczałtowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kogo zaliczyć do składu rodziny dla ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego i świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Komu należy przesłać postanowienie starosty w kwestii zaopiniowania projektu pod budowę budynku handlowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Na jakich kontach księgowych należy ująć zwrot z Poczty Polskiej opłaty za nienależyte wykonanie usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Błaszko Adam | Aktualne

Od kiedy należy uchylić świadczenie wychowawcze w przypadku odebrania dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

W jaki sposób amortyzować lokal po śmierci małżonka i dziale spadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

W jaki sposób korzystać ze zwolnień podatkowych po wejściu w życie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

W jaki sposób można ubiegać się o zwrot wypłaconego pracownikowi chorobowego spowodowanego wypadkiem przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób należy dokonać naliczenia odpisu na ZFŚS od zatrudnionego w szkole naszego emerytowanego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

W którym momencie ujmować w kosztach faktury za media?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Gzik Tomasz | Aktualne

Z jaką stawką należy wystawić fakturę dla polskiej spółki realizującej inwestycję w Tanzanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Co powinien zrobić wnioskodawca jeżeli RDOŚ nie uzgodnił warunków zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy data wpływu faktur zakupowych ujęta w JPK jest polem obowiązkowym i powinna być wypełniana każdorazowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy dodatek stażowy przysługuje nauczycielowi również w dodatkowym miejscu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2018 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy do klasy sportowej można przyjąć ucznia, który nie realizowałby programu klasy sportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy godziny nauczania indywidualnego powinny zostać wliczone nauczycielowi do pensum?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy i jak wystawić fakturę zaliczkową, gdy nie jest znana wartość usługi za dany miesiąc?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy instrukcje dot. postępowania w czasie pożaru mogą być udostępnione pracownikom w formie elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2018 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy inwestor musi załączyć 4 egzemplarze projektu budowlanego, jeśli chce dokonać zmiany lokalizacji budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2018 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy lakier poliuretanowy oraz puste beczki powinny być zakwalifikowane jako odpady z wypadków?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy metalowe wyroby mogą być składowane piętrowo wzdłuż dróg komunikacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Czy można przeprowadzić wywiad alimentacyjny z członkiem rodziny zobowiązanego zamiast zobowiązanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy nagroda jubileuszowa powinna zostać wypłacona odrębnie dla każdego stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2018 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy najem pomiędzy podmiotami powiązanymi powinien być ustalony na warunkach rynkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy należy się świadczenie dobry start?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne