Czy możliwe jest przyjęcie regulaminu premiowania obowiązującego obok regulaminu wynagradzania? - OpenLEX

Czy możliwe jest przyjęcie regulaminu premiowania obowiązującego obok regulaminu wynagradzania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Grzegorczyk Maja
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Planujemy zmienić system premiowy, który jest opisany w załączniku do regulaminu wynagradzania jako regulamin premiowania. W regulaminie wynagradzania nie ma informacji dotyczącej załącznika (regulaminu premiowania).

Czy zmieniając regulamin premiowania, musimy ogłaszać zmianę regulaminu wynagradzania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX