Pytania i odpowiedzi

W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy w VAT w przypadku importu towarów objętych procedurą uproszczoną?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy garaż blaszany wymaga zgłoszenia czy pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Okoń Michał | Nieaktualne

Jak należy zorganizować w szkole obowiązek dostępu do wody pitnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy można zmienić zakres czynności osobie, która jest członkiem rady pracowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Jaki organ jest właściwy do oceny, o której mowa w art. 115 p.o.ś.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

W jaki sposób ustalić dochód rodziny w sprawie pomocy w postaci dożywiania dzieci w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy zachodzi przypadek nienależnie pobranego zasiłku stałego w sytuacji jednorazowego dochodu w pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2019 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jaki powinien być skład rodziny w sprawie świadczenia wypłacanego z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy wnioskodawczyni przysługuje KDR, gdy dziecko skończyło w czerwcu naukę w szkole ponadgimnazjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy świadczenie wychowawcze i świadczenie dobry start powinno być przyznane matce dziecka czy ojcu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2019 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy świadczenie dobry start przysługuje obywatelowi Rumunii na dzieci uczące się za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jaki powinien być skład rodziny w przypadku wniosku o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy świadczenie dobry start przysługuje dla dziecka przebywającego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2019 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy można ponownie przyznać specjalny zasiłek opiekuńczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy przysługuje świadczenie dobry start i świadczenie 500 plus wnioskodawczyni mieszkającej za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2019 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy zaległe składki na ubezpieczenie KRUS należy odliczyć od dochodu w sprawie o zasiłek celowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy w świadectwie pracy należy umieścić informację, że nauczyciel brał udział w strajku?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Kto będzie zaliczony do grupy pracowników działalności podstawowej innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2019 r., Kałuża Małgorzata | Nieaktualne

Na jaką podstawę prawną w pouczeniu należy się powołać, wystawiając świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy instruktaż stanowiskowy może dotyczyć tylko jednej maszyny obsługiwanej na danym stanowisku?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jakie są zasady zatrudnienia w szkole pomocy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2019 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy wicedyrektor, który realizuje 7 godzin w przedszkolu, powinien mieć przyznany dodatek za wychowawstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego musi zawierać podpis osoby upoważnionej do jej wydania?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy nauczycielowi dyplomowanemu należy się odprawa z tytułu przekształcenia szkoły sportowej w rejonową?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jakie odległości należy zachować przy budowie garażu o powierzchni zabudowy 34,71 m2 od rzeki na terenie miejskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2019 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Jak zdefiniować projektowanie pomieszczenia mieszkalnego na poddaszu nieużytkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2019 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Jak amortyzować budynki wraz z obiektami pomocniczymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak nazwać stanowisko pracy realizującej zajęcia praktyczne branży budowlanej w umowie o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Do kiedy nauczyciel powinien wybrać niewykorzystany urlop, jeśli zmienia stanowisko pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

W jakich sytuacjach można doliczyć nauczycielowi do stażu pracy okres pomocy w gospodarstwie rolnym rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Kto udziela zgody na prowadzenie dziennika elektronicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2019 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jaki jest obecnie obowiązujący akt prawny dotyczący przydziału odzieży roboczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak odpowiednio zaszeregować do odpowiedniego poziomu wynagrodzenia katechetkę, która ukończyła kolegium teologiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy należy przyznać świadczenia z funduszu alimentacyjnego, gdy egzekucja jest bezskuteczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jak samorządowa jednostka budżetowa powinna postąpić z nadpłatą wykazaną w rozliczeniu rocznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy uzyskane w darowiźnie elementy przedsiębiorstwa można ująć w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy należy wypłacić odprawę emerytalną pracownicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy matce przysługuje dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy okno w ścianie zewnętrznej przy klatce powinno mieć klasę odporności ppoz?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy dyrektor liceum ma obowiązek przyjąć do szkoły ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy opiekun medyczny jest zawodem nauczanym na poziomie technika?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne