W jaki sposób należy przeprowadzać kontrolę nieruchomości w zakresie nieczystości ciekłych? - OpenLEX

W jaki sposób należy przeprowadzać kontrolę nieruchomości w zakresie nieczystości ciekłych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 29 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Biorąc pod uwagę zmianę ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888, 1648, 2151) w jaki sposób należy przeprowadzać kontrolę nieruchomości w zakresie nieczystości ciekłych?

Dotyczy to kontroli z biura oraz w terenie. Kontrola jeśli ktoś nielegalnie wylewa nieczystości ciekłe, kontrola w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych, posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz kwity, faktury, rachunki pozwalające udowodnić że wywiózł ścieki, w zakresie szczelności zbiorników, kontroli przedsiębiorców, itd. Proszę o wyjaśnienie. Proszę o odniesienie się do czasu od poprzedniej wersji tekstu jednolitego ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX