Questions and answers

Jak zaksięgować w PKPiR koszt szkolenia medycznego w USA, jeżeli organizator nie wystawił przedsiębiorcy faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować usługi związane z prowadzeniem kiosku RUCH?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Od kiedy powinno nastąpić uchylenie prawa do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jak ustalić podstawę wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy przepisy określają maksymalną wartość oświetlenia na stanowisku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy świadczenia wypłacone za kwiecień są zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych nienależnie pobrane?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jak wypełnić świadectwo pracy po 4 maja 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Co powinien zrobić szpital udzielający świadczeń z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej w razie urlopu fizjoterapeuty?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Jaką stawkę ryczałtu należy zastosować przy produkcji i montażu płotu metalowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kto w razie wypadku zastępuje społecznego inspektora pracy, jeśli nie został powołany?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinna posiadać nauczycielka aby mogła nauczać plastyki i techniki w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy można zbiorcze KPO przesyłać droga elektroniczną do odbiorcy i w ten sam sposób je pozyskiwać od odbiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy można wystawiać dla każdego z odbiorcy odpadu raz na miesiąc zbiorczą KPO?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy sam osadnik jest urządzeniem podczyszczającym, dla którego powinno się założyć zeszyt eksploatacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Wyszogrodzki Michał | Nieaktualne

Czy deweloper powinien wystawić fakturę obciążającą klienta na kwotę kosztów wskazanych w akcie notarialnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy okres pracy wakacyjnej można zaliczyć do pracy w gospodarstwie rolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy kwestionariusze osobowe mogą były wypełnione w formie elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy nauczycielowi należy się sześciomiesięczna odprawa w związku z likwidacją gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak powinny być zrekompensowane godziny przepracowane poza godzinami?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy na prywatnej posesji mogą znajdować się podkłady kolejowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Kto udziela zgodę na odstępstwo na zastosowanie wyłącznie oświetlenia elektrycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Prochera Witold | Aktualne

Jak sklasyfikować odpad (ściek) po badaniu laboratoryjnym skażony Salmonellą nie poddany autoklawowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy polska firma może delegować obywatela Ukrainy do pracy w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Jakie są te limity, które określają, czy odpad jest odpadem bezpiecznym czy niebezpiecznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy wytworzony odpad pellet dalej będzie odpadem o kodzie 03 04 05 czy 19 12 10?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy doszło do utraty dochodu i następnie jego uzyskania?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy apteka może prowadzić konto na FB?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy organ budowlany może żądać uzupełnienia projektu zamiennego bez zmiany uchylonej przez WSA decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Jak należy zaklasyfikować obiekt, który nie posiada fundamentów, tylko betonową podłogę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Jakie przepisy budowlane stosuje się wobec terenów pod rodzinne ogródki działkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Kopytowska Maria | Aktualne

W jakiej wysokości ustalić dochód?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 maja 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne