Jak rozliczyć składkę zdrowotną w przypadku sprzedaży środka trwałego? - OpenLEX

Jak rozliczyć składkę zdrowotną w przypadku sprzedaży środka trwałego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 29 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów sprzedał w kwietniu 2022 roku środek trwały za kwotę 10.000 zł netto. Środek ten został zakupiony 2016 r. za kwotę 15.000 zł netto i w całości zamortyzowany przed 2022 r.

Jaka będzie podstawa do składki zdrowotnej za maj 2022 r.?

Czy w tym przypadku wystąpi strata w kwocie (-)5.000,00 zł, o którą podatnik pomniejszy dochód z działalności podstawowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX