Pytania i odpowiedzi

Na jaką podstawę prawną w pouczeniu należy się powołać, wystawiając świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy instruktaż stanowiskowy może dotyczyć tylko jednej maszyny obsługiwanej na danym stanowisku?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jakie są zasady zatrudnienia w szkole pomocy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2019 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy wicedyrektor, który realizuje 7 godzin w przedszkolu, powinien mieć przyznany dodatek za wychowawstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego musi zawierać podpis osoby upoważnionej do jej wydania?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy nauczycielowi dyplomowanemu należy się odprawa z tytułu przekształcenia szkoły sportowej w rejonową?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jakie odległości należy zachować przy budowie garażu o powierzchni zabudowy 34,71 m2 od rzeki na terenie miejskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2019 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Jak zdefiniować projektowanie pomieszczenia mieszkalnego na poddaszu nieużytkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2019 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Jak amortyzować budynki wraz z obiektami pomocniczymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak nazwać stanowisko pracy realizującej zajęcia praktyczne branży budowlanej w umowie o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Do kiedy nauczyciel powinien wybrać niewykorzystany urlop, jeśli zmienia stanowisko pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

W jakich sytuacjach można doliczyć nauczycielowi do stażu pracy okres pomocy w gospodarstwie rolnym rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Kto udziela zgody na prowadzenie dziennika elektronicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2019 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jaki jest obecnie obowiązujący akt prawny dotyczący przydziału odzieży roboczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak odpowiednio zaszeregować do odpowiedniego poziomu wynagrodzenia katechetkę, która ukończyła kolegium teologiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy należy przyznać świadczenia z funduszu alimentacyjnego, gdy egzekucja jest bezskuteczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jak samorządowa jednostka budżetowa powinna postąpić z nadpłatą wykazaną w rozliczeniu rocznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy uzyskane w darowiźnie elementy przedsiębiorstwa można ująć w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy należy wypłacić odprawę emerytalną pracownicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy matce przysługuje dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy okno w ścianie zewnętrznej przy klatce powinno mieć klasę odporności ppoz?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy dyrektor liceum ma obowiązek przyjąć do szkoły ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy opiekun medyczny jest zawodem nauczanym na poziomie technika?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak prawidłowo zaksięgować zakup środków trwałych oraz rozliczenie VAT w samorządowym zakładzie budżetowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Czy uczniowie I klasy szkoły branżowej I stopnia będą mogli zrefundować zakup podręczników do nauczania zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy OPS podlega wyłączeniu w sprawie w zakresie wniosku o świadczenie wychowawcze, gdy ojcem dziecka jest wójt gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy starosta powinien uchylić pozwolenie na budowę, jeśli okazało się, że część drogi jest prywatna?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy ujmowane w kanalizację deszczową wody opadowe i roztopowe wymagają oczyszczenia przed wprowadzeniem do rowu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Jak ustalić wartość początkową maszyny, gdy faktura wystawiona została kilka miesięcy po dostarczeniu maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy wiata, na którą nie jest wymagane pozwolenie na budowę albo zgłoszenie, może być wybudowana w granicy działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Jak ustalić osobę uprawnioną do uzyskania jednorazowego odszkodowania po pracowniku zmarłym wskutek wypadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy rejestratorka może skopiować orzeczenie o niepełnosprawności i umieścić je w dokumentacji medycznej indywidualnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Tymiński Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób obliczyć udział w gruncie lokatorów, którzy chcą nabyć lokal?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się mogą być prowadzone z cała klasą?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy wynajem jednego pokoju w ramach najmu krótkoterminowego prowadzi do utraty prawa do ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy w związku z ustaleniami projektu planu można mówić o obniżeniu wartości nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Słomka Kinga | Aktualne

Pod jakim kodem odpadów zakwalifikować karbonat i olej z instalacji pirolizy, jeśli nie będzie stanowił produktu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje pedagogiczne powinien posiadać nauczyciel w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Dlaczego nie ma informacji o mpzp w gminie Nowy Wiśnicz?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy po zmianie przepisów służba BHP u pracodawcy nadal może szkolić pracowników i kierowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy dach dwuspadowy jest dachem wielospadowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Fiktus Paweł | Aktualne

W której część akt osobowych należy trzymać świadectwa pracy dostarczone po podpisaniu umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Skoro pozwolenie zintegrowane ważne jest bezterminowo, czy pozwolenie wodnoprawne również ważne jest bezterminowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Stachowska Marta | Aktualne

Jak doprowadzić do skutecznej eksmisji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Kamińska Anna | Aktualne