Czy kierownikowi sp zoz będącemu lekarzem przysługuje nagroda jubileuszowa? - OpenLEX

Czy kierownikowi sp zoz będącemu lekarzem przysługuje nagroda jubileuszowa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kociemba Alicja
Odpowiedzi udzielono: 29 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kierownik gminnego sp zoz ma akt powołania na kierownika, bez określenia wynagrodzenia. Całe wynagrodzenie otrzymuje z tytułu umowy o pracę dotyczącej wykonywania obowiązków lekarza, która nie zawiera ona postanowień dotyczących obowiązków kierownika.

Czy jako lekarz zatrudniony na umowę o pracę ma prawo do nagrody jubileuszowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX