Pytania i odpowiedzi

Jakie dochody zaliczać do zysków kapitałowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Ile wynosi pensum nauczyciela praktycznej nauki zawodu od dnia 1 września 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy przy płatnościach kartą płatniczą powstają różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy o liczbie godzin zajęć logopedycznych decyduje organ prowadzący?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak zaklasyfikować dofinansowanie otrzymane przez miasto z funduszy norweskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy zmiany w statucie należy zgłaszać do urzędu miasta wydziału edukacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie uprawnienia powinna posiadać osoba będąca opiekunem uczniów podczas ich dowozu do szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Ile trwa godzina zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo naliczyć godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy pracodawca ma obowiązek udostępnić inspektorowi PIP wykazu pracowników będących jednocześnie akcjonariuszami?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel wiedzy o społeczeństwie w szkole średniej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy uczeń klasy VII zwolniony z nauki drugiego języka obcego może uczęszczać na zajęcia z techniki z klasą VI?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak ustalić zaległy urlop nauczycielowi placówki nieferyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy w obecnym stanie prawnym pracownikowi można przydzielać używane obuwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy przy urządzeniu emitującym hałas ultradźwiękowy konieczne są ochronniki słuchu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Kryczka Sebastian | Nieaktualne

Czy nauczycielowi przebywającemu na urlopie dla poratowania zdrowia przysługuje dodatek za wychowawstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy SP ZOZ może wynająć lekarzowi prowadzącemu prywatną praktykę lekarską pomieszczenie na gabinet?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy przepisy określają na jaki okres można prowadzić listę oczekujących na świadczenia ambulatoryjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Urbaniak Monika | Nieaktualne

Czy nauczyciel nabywa prawo do dodatku za wysługę lat 1 września?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak interpretować nowy wymóg godzinowy niezbędny do zostania kierownika podstawowego zespołu ratownictwa medycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy mogę przeprowadzać inwentaryzację towarów w sposób ciągły, czyli przez cały rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy oznacza to, że już 9 września br. należy do WIOŚ wysłać dane do logowania zgodnie z art. 25 ust. 6h u.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Kto w przypadku przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z o.o. sporządza CIT-TP i za jaki okres?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak wygląda kwestia obowiązku ustanowienia i zabezpieczenia roszczeń dla odpadu ex18 01 81?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Co obejmuje obligatoryjna forma podzielonej płatności i od kiedy obowiązuje?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak zaksięgować w SPZOS sprzedaż środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy podatnik prowadzący sanatorium i sprzedający usługi sanatoryjne jest obowiązany do wymiany kasy na kasy online?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy OPS może odmówić świadczenia, jeżeli osoba odmówi alimentacji u osób zobowiązanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy pracującemu nauczycielowi emerytowi przysługuje nagroda jubileuszowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

W jakiej wysokości należy dokonać potrąceń komorniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Czy podatnik świadczący usługi geodezyjne na rzecz firmy z Niemiec powinien dokonać rejestracji VAT UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Co zrobić aby odzyskać naliczony na Słowacji VAT od importu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy podział działki należy zatwierdzić decyzją wójta gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy sklep może wydawać reklamówki o grubości powyżej 15 mikrometrów klientom za 1.20 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne