Jaka będzie przesłanka legalizującą przetwarzanie danych w przypadku nagrywania rozmów pracowników w opisanej sytuacji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 4 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W straży gminnej rozmowy dyżurnych są nagrywane (osoby te przyjmują zgłoszenia, zawiadamiają inne jednostki o zdarzeniach i konieczności podjęcia działań). Rozmowy nie zawsze dotyczą szeroko rozumianego zapobiegania i zwalczania przestępczości, np. awaria oświetlenia lub inna awaria. Dyżurni wiedzą, że ich wszystkie rozmowy są nagrywane. Jednak ostatnio powstały wątpliwości, czy takie postępowanie nie jest traktowane jako monitoring pracowniczy, a jeżeli tak to, czy przetwarzanie można oprzeć na prawnie uzasadnionym interesem administratora - specyfika działania pracy dyżurnego - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czy może jednak art. 6 ust. 1 lit. e RODO - realizowanie zadania w interesie publicznym. Zgoda w relacji pracodawca - pracownik nie może być użyta. Zaznaczam, że nie chodzi o numer alarmowy straży gminnej/miejskiej 986, tylko numery telefonów stacjonarnych do dyżurnych.

Jaka będzie przesłanka legalizującą przetwarzanie danych w przypadku nagrywania rozmów pracowników w opisanej sytuacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX