Czy można użytkować wyposażenie bhp zapewnione przez innego powiązanego pracodawcę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 5 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

1. Dotyczy sytuacji gdy pracownik pracuje w firmie X np.2,5 roku a następnie podejmuje zatrudnienie w kolejnej firmie Y na takim samym stanowisku pracy, w takich samych warunkach zagrożenia i w tym samym miejscu pracy. Obie firmy są powiązane i współpracują ze sobą pod tym samym adresem. Czy w takiej sytuacji wyposażenie Bhp (karta ewidencyjna wyposażenia) pracownika może być kontynuowane w zakresie ewidencyjnym oraz co do czasookresu użytkowania przez firmę powiązaną Y?

2. Jak wygląda sytuacja wyposażenia Bhp zleceniobiorcy w przypadku gdy po np. 2 miesiącach wykonywania prac zleconych podejmuje zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę u tego samego "Pracodawcy"="Zleceniobiorca". Jest wyposażony w artykuły Bhp już na etapie zlecenia. Czy czasookres użytkowania wyposażenia Bhp może być kontynuowany w takiej sytuacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX