Pytania i odpowiedzi

Czy nauczyciel wspomagający, który jest nauczycielem kontraktowym może zostać zatrudniony tylko na rok szkolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy nieodpłatnie uzyskany towar handlowy generuje przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jaka rozliczać VAT i podatek akcyzowy w przypadku importu alkoholu z Ukrainy do Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2019 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy sprzedaż przez gminę działki użytkownikowi wieczystemu podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Jakie zarządzenia wydaje w ciągu roku szkolnego dyrektor szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jaką formę opodatkowania może wybrać weterynarz?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2019 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy udział w zysku spółki komandytowej może zostać ustalony w oderwaniu od wniesionych wkładów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za okres urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2019 r., Królikowska Joanna | Aktualne

Czy godziny do dyspozycji dyrektora szkoły są obowiązkowe dla wszystkich uczniów danej klasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak zakwalifikować wypadek, do którego doszło na szkoleniu, w czasie przerwy przeznaczonej na obiad?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Co zrobić w przypadku, w którym doszło do „podmienienia faktury” zamiast wystawienia faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy niewielka ilość mieszkań decyduje o tym, czy najem jest prywatny czy w ramach działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy p.o. dyrektora IT należy wypłacić wynagrodzenie za nadgodziny oraz dodatek za nadgodziny za pracę w nadgodzinach?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy odszkodowanie od gminy spółdzielnia winna uznać za pożytki z nieruchomości wspólnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Po jakim czasie można zatrudnić nowego pracownika na zlikwidowane stanowisko pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy poprzedni OPS powinien uchylić decyzję przyznającą prawo do ZR w związku ze zmianą miejsca zamieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić wysokość dochodu dla ustalenia prawa do zasiłku celowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy zapomogę z tytułu śmierci żony należy opodatkować i oskładkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w urzędzie gminy konieczne jest, aby pracownicy w każdym e-mailu umieszczali w stopce link do klauzuli informacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne

Jakie załączniki dołącza się do wniosku o wydanie warunków zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Słomka Kinga | Aktualne

Czy przysługuje świadczenie pielęgnacyjne na małżonka, który przebywa w hospicjum stacjonarnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy obywatelce Wietnamu, która posiada kartę pobytu na pobyt czasowy przysługuje świadczenie 500 plus?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy szkoła, która nie jest szkołą macierzystą nauczyciela może wypłacić mu nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy grusza polna jest drzewem owocowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy można umieścić statut na stronie internetowej szkoły przed ustosunkowaniem się do niego kuratora oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy można uznać za inwestycję, której elementem jest bocznica kolejowa, za inwestycje celu publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Okoń Michał | Aktualne

Jak wyliczyć pensum dyrektora przedszkola realizującego godziny w oddziałach dzieci 3-5 letnich oraz 6-letnich?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak należy interpretować opis procesu czyszczenia powierzchni produktów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jakie zadania można zlecić nauczycielowi bibliotekarzowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kiedy przy wystawianiu pacjentowi e-recepty należy wydać wydruk informacyjny o niej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy termin na zatwierdzenie protokołu powypadkowego przez pracodawcę może skończyć się w niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Kto od 7 września 2019 r. może być kierownikiem zespołu podstawowego w ratownictwie medycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Po jakim czasie od śmierci rodzica można udzielić nauczycielowi urlopu okolicznościowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Kiedy i w jaki sposób wykazać nieodpłatnie świadczenie za przekazane pracownikom vouchery?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Co jeśli właściciel działki nie chce podpisać umowy dzierżawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy refakturowanie usług medycznych z doliczonym VAT jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak potraktować wypłacony zasiłek okresowy w związku z nabyciem przez stronę uprawnień do zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy przedsiębiorca transportowy opodatkowujący przychody kartą podatkową może korzystać z leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak należy rozliczyć fakturę i korektę WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Co w sytuacji w której kontrahent opłacił fakturę w innej walucie, niż ta którą ustaliły strony?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne