Czy można w drodze aneksu określić dopuszczalną liczbę godzin, której przekroczenie będzie uprawniało do dodatku? - OpenLEX

Czy można w drodze aneksu określić dopuszczalną liczbę godzin, której przekroczenie będzie uprawniało do dodatku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 5 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy należny sporządzić aneks do umowy o pracę dla osoby zatrudnionej w szkole na stanowisku sekretarki na 0,55 etatu w przypadku gdy w umowie o pracę nie określono dopuszczalnej liczby godzin pracy, ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, której przekroczenie będzie uprawniało pracownika do otrzymywania, oprócz "normalnego wynagrodzenia", także dodatku jak za pracę w godzinach nadliczbowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX