Pytania i odpowiedzi

Jak zaksięgować korektę z tytułu skonta?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy kierownik OPS może uczestniczyć podczas przeprowadzanego rodzinnego wywiadu środowiskowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy nastąpiła utrata i uzyskanie dochodu w sprawie zasiłku rodzinnego z dodatkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jaką umowę powinien zawrzeć dyrektor szkoły z nauczycielem dyplomowanym zatrudnianym na 1/2 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy przy uproszczonej metodzie odprowadzania zaliczek trzeba uwzględniać różnice remanentowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownikowi obsługi, który przeszedł na stanowisko nauczyciela należy wydać świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Od jakiego miesiąca dokonać przeliczenia zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy nabycie udziałów w zagranicznej spółce podlega ujęciu w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy można w 2020 wrócić do zwolnienia z kasy fiskalnej, jeśli obrót dla osób fizycznych w 2019 r. był poniżej 20.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak obciążyć zleceniodawcę kosztami użytkowania wynajętego samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak interpretować uprawnienia z 1982 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Smarż Joanna | Aktualne

Czy trzeba zgłaszać konta VAT do urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Gdzie powstanie obowiązek podatkowy z tytułu udzielenia licencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy należy dokonywać przeglądów okresowych rocznych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

W jaki sposób spółka powinna zaksięgować zwrot opłat bankowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy przy metodzie nabycia spółki jest możliwość niezamykania ksiąg w spółce przejmowanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy podlewanie drzew i krzewów wodą ze studni to nawadnianie upraw?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Jaki wymiar urlopu przysługuje nauczycielce posiadającej pensum łączone?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nauczyciela stażystę można zatrudnić na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy z nauczycielem mianowanym można zawrzeć umowę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy określić termin wypłacenia nauczycielowi przechodzącemu na emeryturę nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Kto powinien udzielić zabezpieczenia zwrotu refundacji wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy umowa leasingu operacyjnego oraz faktoringu są instrumentami finansowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy przysługuje świadczenie wychowawcze osobie, która zmieniła miejsce zamieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jakie dokumenty są wymagane przy zawieraniu kolejnej umowy o pracę z tym samym pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Kto powinien podpisać plan i informację z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy pracownik może używać auta służbowego do celów prywatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy należy sporządzić notę obciążeniową na niespłaconą przez kontrahenta wierzytelność?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jaki sposób zgodnie z zasadami rachunkowości przyjąć gruz na magazyn?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak obliczyć wysokość dodatku za wysługę lat dla tego nauczyciela w szkole macierzystej i drugim miejscu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Kto ponosi odpowiedzialność i w jakim zakresie za wypadek na terenie budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Jak w świetle nowych przepisów wystawić fakturę dla rolnika ryczałtowego za paliwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy zakup nieruchomości w Hiszpanii należy zgłosić do polskiego Urzędu Skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Kiedy odliczyć VAT z faktury dotyczącej kilkuletniej subskrypcji programu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy konieczność przechodzenia przez most powoduje, że praca wykonywana jest na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Gdzie opodatkować przychody z działalności gospodarczej wykonywanej w Polsce i Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy korzystanie z norm branżowych PN-B jest w jakikolwiek sposób ograniczone lub nawet niedozwolone?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy od listopada 2019 r. nie będzie już stosowana deklaracja VAT-27?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku usługi reklamowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Która gmina zobowiązana jest do sprawienia pochówku?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku zakupu usługi na kutrze rybackim od kontrahenta z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

Czy dowód WZ może stanowić podstawę księgowania materiałów w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy instytucja kultury może dokonać zwrotu za okulary korekcyjne dla pracownika po otrzymaniu faktury zaliczkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy cesja umowy leasingu między spółkami z o.o. podlega raportowaniu jako schemat podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy osoba prawna powinna zgłaszać każdorazowo rachunki lokat terminowych, także kilkudniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne