Jak należy wypełniać KPOK w przypadku podwykonawstwa?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 19 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kto jest właścicielem odpadów komunalnych i jak należy wypełniać KPOK w przypadku podwykonawstwa?

Wykonawca zawarł umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz zlecił wykonywanie części zadania przez podwykonawcę.

Czy zgodnie z obowiązującym prawem Wykonawca może generować KPOK, gdzie występuje jako PRZEKAZUJĄCY (czasem w BDO zwanym odbierającym), a podwykonawca jest TRANSPORTUJĄCYM i w takim układzie to WYKONAWCA składa sprawozdanie z całości zadania objętego zamówieniem, a PODWYKONAWCA (jako, że działa tak faktycznie na zlecenie WYKONAWCY) składa sprawozdanie "0"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX