Official Gazette

Nadanie orderów.

M.P.2019.342 | postanowienie z dnia 26 lutego 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2019.341 | postanowienie z dnia 27 lutego 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2019.340 | postanowienie z dnia 26 lutego 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2019.339 | postanowienie z dnia 25 lutego 2019 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie obszarów oraz terminu, w których będzie prowadzone zarybianie.

M.P.2019.337 | obwieszczenie z dnia 4 kwietnia 2019 r. | Akt utracił moc

Wydane decyzje w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2019.333 | komunikat z dnia 22 marca 2019 r. | Akt nienormatywny

Wydane decyzje w sprawie pozbawienia przedsiębiorców statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2019.332 | komunikat z dnia 22 marca 2019 r. | Akt nienormatywny

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2019.331 | ogłoszenie z dnia 21 marca 2019 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.2019.330 | postanowienie z dnia 26 lutego 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2019.329 | postanowienie z dnia 26 lutego 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2019.328 | postanowienie z dnia 21 lutego 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczenia.

M.P.2019.327 | postanowienie z dnia 20 lutego 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2019.326 | postanowienie z dnia 19 lutego 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2019.325 | postanowienie z dnia 19 lutego 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2019.324 | postanowienie z dnia 19 lutego 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2019.323 | postanowienie z dnia 19 lutego 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2019.322 | postanowienie z dnia 25 lutego 2019 r. | Akt indywidualny

Zmiana postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń.

M.P.2019.321 | postanowienie z dnia 12 lutego 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2019.320 | postanowienie z dnia 5 lutego 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2019.319 | postanowienie z dnia 4 lutego 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2019.318 | postanowienie z dnia 4 lutego 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2019.317 | postanowienie z dnia 4 lutego 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2019.316 | postanowienie z dnia 4 lutego 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2019.313 | postanowienie z dnia 4 lutego 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2019.312 | postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2019.311 | postanowienie z dnia 25 stycznia 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2019.310 | postanowienie z dnia 25 stycznia 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2019.309 | postanowienie z dnia 25 stycznia 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2019.308 | postanowienie z dnia 11 lutego 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2019.307 | postanowienie z dnia 25 stycznia 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2019.306 | postanowienie z dnia 25 stycznia 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2019.305 | postanowienie z dnia 25 stycznia 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2019.304 | postanowienie z dnia 25 stycznia 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2019.303 | postanowienie z dnia 25 stycznia 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2019.302 | postanowienie z dnia 16 stycznia 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2019.301 | postanowienie z dnia 18 stycznia 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2019.300 | postanowienie z dnia 25 stycznia 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2019.299 | postanowienie z dnia 15 stycznia 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2019.298 | postanowienie z dnia 15 stycznia 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2019.297 | postanowienie z dnia 15 stycznia 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2019.296 | postanowienie z dnia 11 stycznia 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2019.295 | postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2019.292 | postanowienie z dnia 10 stycznia 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2019.291 | postanowienie z dnia 15 stycznia 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2019.290 | postanowienie z dnia 18 stycznia 2019 r. | Akt indywidualny

Pozbawienie odznaczenia.

M.P.2019.289 | postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r. | Akt indywidualny

Pozbawienie odznaczenia.

M.P.2019.288 | postanowienie z dnia 9 stycznia 2019 r. | Akt indywidualny

100-lecie powołania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

M.P.2019.285 | uchwała z dnia 21 marca 2019 r. | Akt nienormatywny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2019.282 | postanowienie z dnia 11 marca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2019.281 | postanowienie z dnia 25 lutego 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2019.280 | postanowienie z dnia 5 lutego 2019 r. | Akt indywidualny

Tablica średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn.

M.P.2019.279 | komunikat z dnia 25 marca 2019 r. | Akt utracił moc

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2018 r.

M.P.2019.278 | obwieszczenie z dnia 27 marca 2019 r. | Akt utracił moc

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu senatora Wiesława Kiliana.

M.P.2019.274 | postanowienie z dnia 21 marca 2019 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2019.273 | postanowienie z dnia 7 marca 2019 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2019.272 | postanowienie z dnia 11 marca 2019 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2019.271 | postanowienie z dnia 19 lutego 2019 r. | Akt indywidualny

Wysokość kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

M.P.2019.270 | obwieszczenie z dnia 21 marca 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2019.269 | uchwała z dnia 15 marca 2019 r. | Akt jednorazowy

Wzory protokołów głosowania stosowanych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

M.P.2019.268 | uchwała z dnia 27 lutego 2019 r. | Akt obowiązujący

10. rocznica śmierci prof. Zbigniewa Religi.

M.P.2019.266 | uchwała z dnia 20 marca 2019 r. | Akt nienormatywny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu.

M.P.2019.259 | zarządzenie z dnia 7 marca 2019 r. | Akt jednorazowy

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2018 r.

M.P.2019.257 | obwieszczenie z dnia 7 marca 2019 r. | Akt utracił moc

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2019.256 | postanowienie z dnia 4 lutego 2019 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2019.255 | postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2019.254 | postanowienie z dnia 30 stycznia 2019 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2019.253 | postanowienie z dnia 18 stycznia 2019 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2019.252 | postanowienie z dnia 12 grudnia 2018 r. | Akt indywidualny

Regulamin komisarzy wyborczych.

M.P.2019.251 | uchwała z dnia 21 lutego 2019 r. | Akt obowiązujący