Official Gazette

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2019.243 | postanowienie z dnia 8 stycznia 2019 r. | Akt indywidualny

Powołanie Prezesa Sądu Najwyższego.

M.P.2019.242 | postanowienie z dnia 21 lutego 2019 r. | Akt indywidualny

Powołanie Prezesa Sądu Najwyższego.

M.P.2019.241 | postanowienie z dnia 21 lutego 2019 r. | Akt indywidualny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2019.236 | obwieszczenie z dnia 7 marca 2019 r. | Akt utracił moc

Wzory pieczęci komisji wyborczych powoływanych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

M.P.2019.235 | uchwała z dnia 27 lutego 2019 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2019.229 | obwieszczenie z dnia 28 lutego 2019 r. | Akt nienormatywny

Upamiętnienie 30. rocznicy śmierci księży Stefana Niedzielaka i Stanisława Suchowolca.

M.P.2019.228 | uchwała z dnia 22 lutego 2019 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2019.227 | obwieszczenie z dnia 6 marca 2019 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2019.226 | obwieszczenie z dnia 1 marca 2019 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2019.225 | obwieszczenie z dnia 1 marca 2019 r. | Akt nienormatywny

Upamiętnienie mecenasa Jana Olszewskiego - Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2019.224 | uchwała z dnia 22 lutego 2019 r. | Akt nienormatywny

Liczba wyborców ujętych w rejestrach wyborców.

M.P.2019.223 | komunikat z dnia 27 lutego 2019 r. | Akt utracił moc

Uczczenie 100-lecia powstania gabinetu Ignacego Jana Paderewskiego.

M.P.2019.221 | uchwała z dnia 22 lutego 2019 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski".

M.P.2019.220 | uchwała z dnia 22 lutego 2019 r. | Akt nienormatywny

Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.2019.219 | obwieszczenie z dnia 7 lutego 2019 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu.

M.P.2019.217 t.j. | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2002 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Upamiętnienie 145. rocznicy urodzin Wincentego Witosa.

M.P.2019.216 | uchwała z dnia 22 lutego 2019 r. | Akt nienormatywny

Upamiętnienie 100. rocznicy debiutu i 50. rocznicy śmierci Kazimierza Wierzyńskiego.

M.P.2019.215 | uchwała z dnia 22 lutego 2019 r. | Akt nienormatywny

Zniesienie Zespołu do spraw identyfikacji wizualnej administracji rządowej.

M.P.2019.210 | zarządzenie z dnia 20 lutego 2019 r. | Akt jednorazowy

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2019.209 | ogłoszenie z dnia 11 lutego 2019 r. | Akt utracił moc

100. rocznica utworzenia w Polsce instytucji kurateli sądowej.

M.P.2019.207 | uchwała z dnia 14 lutego 2019 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2018 r. i w drugim półroczu 2018 r.

M.P.2019.201 | obwieszczenie z dnia 19 lutego 2019 r. | Akt nienormatywny

Kwota emerytury podstawowej.

M.P.2019.198 | komunikat z dnia 13 lutego 2019 r. | Akt utracił moc

Rumunia-Polska. Umowa o grobach wojennych. Warszawa.2018.05.25.

M.P.2019.196 | umowa międzynarodowa z dnia 25 maja 2018 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych.

M.P.2019.195 | obwieszczenie z dnia 5 lutego 2019 r. | Akt utracił moc

Prawomocne przeniesienie sędziego na inne miejsce służbowe.

M.P.2019.194 | obwieszczenie z dnia 7 lutego 2019 r. | Akt indywidualny

Regulamin Krajowej Rady Sądownictwa.

M.P.2019.192 | uchwała z dnia 24 stycznia 2019 r. | Akt obowiązujący

Kwota świadczenia pieniężnego.

M.P.2019.190 | komunikat z dnia 12 lutego 2019 r. | Akt jednorazowy

Upamiętnienie mecenasa Jana Olszewskiego - Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2019.188 | uchwała z dnia 14 lutego 2019 r. | Akt nienormatywny

USA-Polska. Umowa o współpracy naukowo-technicznej. Waszyngton.2018.04.23.

M.P.2019.186 | umowa międzynarodowa z dnia 23 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra Sportu i Turystyki.

M.P.2019.180 | obwieszczenie z dnia 1 lutego 2019 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2019.179 | obwieszczenie z dnia 7 lutego 2019 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2019.178 | obwieszczenie z dnia 7 lutego 2019 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie obowiązujących w 2019 r. stawek opłat lotniczych.

M.P.2019.177 | obwieszczenie z dnia 11 lutego 2019 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2019 r.

M.P.2019.176 | komunikat z dnia 13 lutego 2019 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie rejestru aktuariuszy.

M.P.2019.175 | obwieszczenie z dnia 5 lutego 2019 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderu.

M.P.2019.172 | postanowienie z dnia 31 grudnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2019.171 | postanowienie z dnia 21 grudnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2019.170 | postanowienie z dnia 20 grudnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2019.169 | postanowienie z dnia 20 grudnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2019.168 | postanowienie z dnia 12 grudnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2019.167 | postanowienie z dnia 20 grudnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2019.166 | postanowienie z dnia 18 grudnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2019.165 | postanowienie z dnia 10 grudnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2019.164 | postanowienie z dnia 11 grudnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2019.163 | postanowienie z dnia 11 grudnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2019.162 | postanowienie z dnia 11 grudnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2019.161 | postanowienie z dnia 7 grudnia 2018 r. | Akt indywidualny

Zmiana postanowienia o nadaniu orderu i odznaczenia.

M.P.2019.160 | postanowienie z dnia 4 grudnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2019.159 | postanowienie z dnia 4 grudnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2019.158 | postanowienie z dnia 4 grudnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2019.157 | postanowienie z dnia 7 grudnia 2018 r. | Akt indywidualny

Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2018 r. w stosunku do 2017 r.

M.P.2019.156 | komunikat z dnia 11 lutego 2019 r. | Akt utracił moc

Przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2018 r.

M.P.2019.155 | komunikat z dnia 11 lutego 2019 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2018 r.

M.P.2019.154 | komunikat z dnia 11 lutego 2019 r. | Akt nienormatywny