Przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2021 r. - M.P.2022.177 - OpenLEX

Przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2021 r.

Monitor Polski

M.P.2022.177

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 lutego 2022 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 9 lutego 2022 r.
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2021 r.

Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, z późn. zm.) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2021 r. wyniosło 5995,09 zł.