Powołanie Prezesa Sądu Najwyższego. - M.P.2022.205 - OpenLEX

Powołanie Prezesa Sądu Najwyższego.

Monitor Polski

M.P.2022.205

Akt indywidualny
Wersja od: 11 lutego 2022 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 lutego 2022 r.
o powołaniu Prezesa Sądu Najwyższego

nr 1131.4.2022

Na podstawie art. 15 § 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1904) z dniem 27 lutego 2022 r. powołuję Panią Joannę Bożenę Lemańską na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.