Monitor Polski

Nadanie odznaczeń.

M.P.2019.536 | postanowienie z dnia 26 marca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2019.535 | postanowienie z dnia 20 marca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2019.534 | postanowienie z dnia 26 marca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2019.532 | postanowienie z dnia 25 kwietnia 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2019.531 | postanowienie z dnia 18 marca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2019.530 | postanowienie z dnia 18 marca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2019.529 | postanowienie z dnia 14 marca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2019.528 | postanowienie z dnia 14 marca 2019 r. | Akt indywidualny

Zmiana postanowienia o nadaniu orderów.

M.P.2019.524 | postanowienie z dnia 14 marca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2019.523 | postanowienie z dnia 13 marca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2019.522 | postanowienie z dnia 13 marca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2019.521 | postanowienie z dnia 11 marca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2019.520 | postanowienie z dnia 12 marca 2019 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 22 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie.

M.P.2019.519 | postanowienie z dnia 5 czerwca 2019 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 21 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu.

M.P.2019.518 | postanowienie z dnia 5 czerwca 2019 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 12 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie.

M.P.2019.515 | postanowienie z dnia 5 czerwca 2019 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 36 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu.

M.P.2019.514 | postanowienie z dnia 5 czerwca 2019 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 9 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi.

M.P.2019.513 | postanowienie z dnia 5 czerwca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2019.511 | postanowienie z dnia 8 marca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2019.510 | postanowienie z dnia 11 marca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2019.509 | postanowienie z dnia 7 marca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2019.508 | postanowienie z dnia 11 marca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2019.507 | postanowienie z dnia 12 marca 2019 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 7 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Chełmie.

M.P.2019.502 | postanowienie z dnia 6 czerwca 2019 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 11 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu.

M.P.2019.501 | postanowienie z dnia 6 czerwca 2019 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu senatora Adama Bielana.

M.P.2019.500 | postanowienie z dnia 30 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu senatora Jarosława Dudy.

M.P.2019.499 | postanowienie z dnia 30 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie Stałego Komitetu Rady Ministrów.

M.P.2019.498 | zarządzenie z dnia 7 czerwca 2019 r. | Akt jednorazowy

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu poseł Beaty Agnieszki Kempy.

M.P.2019.497 | postanowienie z dnia 28 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Bogdana Józefa Rzońcy.

M.P.2019.496 | postanowienie z dnia 28 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Bartosza Adama Arłukowicza.

M.P.2019.495 | postanowienie z dnia 28 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Andrzeja Witolda Halickiego.

M.P.2019.494 | postanowienie z dnia 28 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Krzysztofa Jurgiela.

M.P.2019.493 | postanowienie z dnia 28 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Grzegorza Józefa Tobiszowskiego.

M.P.2019.492 | postanowienie z dnia 28 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Patryka Tomasza Jakiego.

M.P.2019.491 | postanowienie z dnia 28 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Joachima Stanisława Brudzińskiego.

M.P.2019.490 | postanowienie z dnia 28 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Witolda Jana Waszczykowskiego.

M.P.2019.489 | postanowienie z dnia 28 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu poseł Ewy Bożeny Kopacz.

M.P.2019.488 | postanowienie z dnia 28 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu poseł Elżbiety Rafalskiej.

M.P.2019.487 | postanowienie z dnia 28 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu poseł Joanny Marii Kopcińskiej.

M.P.2019.486 | postanowienie z dnia 28 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu poseł Beaty Mazurek.

M.P.2019.485 | postanowienie z dnia 28 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu poseł Beaty Marii Szydło.

M.P.2019.484 | postanowienie z dnia 28 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu poseł Andżeliki Anny Możdżanowskiej.

M.P.2019.483 | postanowienie z dnia 28 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu poseł Elżbiety Małgorzaty Kruk.

M.P.2019.482 | postanowienie z dnia 28 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu poseł Izabeli Heleny Kloc.

M.P.2019.481 | postanowienie z dnia 28 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu poseł Anny Elżbiety Zalewskiej.

M.P.2019.480 | postanowienie z dnia 28 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2019.479 | obwieszczenie z dnia 30 maja 2019 r. | Akt nienormatywny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2019.477 | postanowienie z dnia 3 czerwca 2019 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2019.476 | postanowienie z dnia 3 czerwca 2019 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie.

M.P.2019.474 | obwieszczenie z dnia 23 maja 2019 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2018 r.

M.P.2019.471 | komunikat z dnia 30 maja 2019 r. | Akt nienormatywny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska.

M.P.2019.469 | zarządzenie z dnia 28 maja 2019 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie kwot, o których mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych.

M.P.2019.468 | obwieszczenie z dnia 27 maja 2019 r. | Akt utracił moc

Przyjęcie sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2018.

M.P.2019.466 | uchwała z dnia 14 maja 2019 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2019.462 | obwieszczenie z dnia 15 maja 2019 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek, którym w 2018 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwoty tych dotacji.

M.P.2019.460 | obwieszczenie z dnia 10 maja 2019 r. | Akt utracił moc

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2019.459 | postanowienie z dnia 9 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2019.458 | postanowienie z dnia 17 kwietnia 2019 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2019.457 | postanowienie z dnia 17 kwietnia 2019 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2019.456 | postanowienie z dnia 17 kwietnia 2019 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2019.455 | postanowienie z dnia 17 kwietnia 2019 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2019.454 | postanowienie z dnia 10 kwietnia 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2019.453 | postanowienie z dnia 17 kwietnia 2019 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2018 r.

M.P.2019.452 | obwieszczenie z dnia 10 maja 2019 r. | Akt utracił moc

100. rocznica wybuchu I Powstania Śląskiego.

M.P.2019.447 | uchwała z dnia 9 maja 2019 r. | Akt nienormatywny