Kwota emerytury podstawowej.

Monitor Polski

M.P.2022.264

Akt nieoceniany
Wersja od: 17 lutego 2022 r.

KOMUNIKAT
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SP OŁECZNEGO
z dnia 17 lutego 2022 r.
w sprawie kwoty emerytury podstawowej

Na podstawie art. 48a ust. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 266, 1535 i 1621) ogłasza się, że kwota emerytury podstawowej od dnia 1 marca 2022 r. wynosi 1084,58 zł.