Kwota emerytury podstawowej.

Monitor Polski

M.P.2021.188

Akt utracił moc
Wersja od: 16 lutego 2021 r.

KOMUNIKAT
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 15 lutego 2021 r.
w sprawie kwoty emerytury podstawowej

Na podstawie art. 48a ust. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 266) ogłasza się, że kwota emerytury podstawowej od dnia 1 marca 2021 r. wynosi 1013,63 zł.