Official Gazette

Sytuacja radiacyjna kraju w I kwartale 2019 r.

M.P.2019.435 | komunikat z dnia 9 maja 2019 r. | Akt utracił moc

Pierwszy szacunek wartości produktu krajowego brutto w 2018 r.

M.P.2019.431 | obwieszczenie z dnia 15 maja 2019 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik rocznej waloryzacji.

M.P.2019.430 | komunikat z dnia 15 maja 2019 r. | Akt nienormatywny

Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2019-2022.

M.P.2019.429 | uchwała z dnia 24 kwietnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2019.426 | ogłoszenie z dnia 24 kwietnia 2019 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Finansów.

M.P.2019.425 | zarządzenie z dnia 7 maja 2019 r. | Akt utracił moc

Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2019 r.

M.P.2019.424 | komunikat z dnia 13 maja 2019 r. | Akt nienormatywny

Wysokość kwot premii i kosztów przejazdu.

M.P.2019.423 | obwieszczenie z dnia 26 kwietnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie roku 2020 Rokiem Leopolda Tyrmanda.

M.P.2019.422 | uchwała z dnia 26 kwietnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2019.419 | ogłoszenie z dnia 24 kwietnia 2019 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2019.418 | ogłoszenie z dnia 24 kwietnia 2019 r. | Akt utracił moc

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych.

M.P.2019.417 | obwieszczenie z dnia 26 kwietnia 2019 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2019.415 | obwieszczenie z dnia 24 kwietnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

M.P.2019.414 | uchwała z dnia 26 kwietnia 2019 r. | Akt indywidualny

Rada Wykonawcza do spraw Programu dla Śląska.

M.P.2019.413 | zarządzenie z dnia 24 kwietnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2019.412 | obwieszczenie z dnia 23 kwietnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

M.P.2019.410 | zarządzenie z dnia 25 kwietnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Lista państw i terytoriów objętych obowiązkiem raportowania za rok 2018.

M.P.2019.407 | obwieszczenie z dnia 29 kwietnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2019 r.

M.P.2019.404 | komunikat z dnia 15 kwietnia 2019 r. | Akt nienormatywny

100. rocznica powstania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

M.P.2019.403 | uchwała z dnia 12 kwietnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.

M.P.2019.402 | obwieszczenie z dnia 11 kwietnia 2019 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2019.401 | obwieszczenie z dnia 11 kwietnia 2019 r. | Akt utracił moc

Komitety wyborcze utworzone w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

M.P.2019.400 | komunikat z dnia 15 kwietnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2019.397 | zarządzenie z dnia 19 kwietnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana uchwały w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej.

M.P.2019.390 | uchwała z dnia 15 kwietnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w składzie sekretarzy Sejmu.

M.P.2019.386 | uchwała z dnia 12 kwietnia 2019 r. | Akt indywidualny

Wybór ławników Sądu Najwyższego.

M.P.2019.384 | uchwała z dnia 12 kwietnia 2019 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2019.383 | postanowienie z dnia 18 marca 2019 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2019.382 | postanowienie z dnia 18 marca 2019 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2019.381 | postanowienie z dnia 18 marca 2019 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2019.380 | postanowienie z dnia 18 marca 2019 r. | Akt indywidualny

Upamiętnienie Stanisława Wojciechowskiego w 150. rocznicę urodzin.

M.P.2019.379 | uchwała z dnia 4 kwietnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

M.P.2019.374 | obwieszczenie z dnia 4 kwietnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu.

M.P.2019.373 | obwieszczenie z dnia 4 kwietnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu.

M.P.2019.372 | obwieszczenie z dnia 4 kwietnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie.

M.P.2019.371 | obwieszczenie z dnia 4 kwietnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2019 r.

M.P.2019.368 | komunikat z dnia 15 kwietnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2019.366 | ogłoszenie z dnia 8 kwietnia 2019 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2019.365 | ogłoszenie z dnia 8 kwietnia 2019 r. | Akt utracił moc

Powołanie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

M.P.2019.361 | uchwała z dnia 4 kwietnia 2019 r. | Akt indywidualny

Wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

M.P.2019.360 | uchwała z dnia 12 kwietnia 2019 r. | Akt indywidualny

Wykaz jednostek, którym w 2018 r. przyznano dotacje celowe i podmiotowe, oraz kwoty tych dotacji.

M.P.2019.359 | obwieszczenie z dnia 8 kwietnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2015-2018.

M.P.2019.357 | komunikat z dnia 16 kwietnia 2019 r. | Akt utracił moc

Łączna dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2013-2018.

M.P.2019.356 | komunikat z dnia 16 kwietnia 2019 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie.

M.P.2019.355 | obwieszczenie z dnia 4 kwietnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi.

M.P.2019.354 | obwieszczenie z dnia 4 kwietnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku.

M.P.2019.353 | obwieszczenie z dnia 4 kwietnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku.

M.P.2019.352 | obwieszczenie z dnia 4 kwietnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie pamięci Józefa Mehoffera w 150. rocznicę urodzin.

M.P.2019.351 | uchwała z dnia 4 kwietnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2018 r. z podziałem na województwa.

M.P.2019.350 | obwieszczenie z dnia 4 kwietnia 2019 r. | Akt utracił moc

Wysokość kosztów reformy emerytalnej w latach 2015-2018.

M.P.2019.348 | komunikat z dnia 5 kwietnia 2019 r. | Akt obowiązujący