Kwota świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III... - M.P.2022.258 - OpenLEX

Kwota świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Monitor Polski

M.P.2022.258

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 lutego 2022 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 15 lutego 2022 r.
w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 2021 r. poz. 1818) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2022 r. kwota świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy, wynosi:
1) za 1 miesiąc - 12,86 zł;

2) za 2 miesiące - 25,58 zł;

3) za 3 miesiące - 38,52 zł;

4) za 4 miesiące - 51,24 zł;

5) za 5 miesięcy - 64,13 zł;

6) za 6 miesięcy - 76,87 zł;

7) za 7 miesięcy - 89,76 zł;

8) za 8 miesięcy - 102,59 zł;

9) za 9 miesięcy - 115,43 zł;

10) za 10 miesięcy - 128,22 zł;

11) za 11 miesięcy - 140,95 zł;

12) za 12 miesięcy - 153,90 zł;

13) za 13 miesięcy - 166,70 zł;

14) za 14 miesięcy - 179,50 zł;

15) za 15 miesięcy - 192,31 zł;

16) za 16 miesięcy - 205,12 zł;

17) za 17 miesięcy - 218,02 zł;

18) za 18 miesięcy - 230,79 zł;

19) za 19 miesięcy - 243,65 zł;

20) za 20 miesięcy - 256,44 zł.