Kwota świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III... - M.P.2018.220 - OpenLEX

Kwota świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Monitor Polski

M.P.2018.220

Akt utracił moc
Wersja od: 22 lutego 2018 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 20 lutego 2018 r.
w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1001) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2018 r. kwota świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy, wynosi:
1)
za 1 miesiąc - 10,82 zł;
2)
za 2 miesiące - 21,53 zł;
3)
za 3 miesiące - 32,42 zł;
4)
za 4 miesiące - 43,13 zł;
5)
za 5 miesięcy - 53,97 zł;
6)
za 6 miesięcy - 64,70 zł;
7)
za 7 miesięcy - 75,55 zł;
8)
za 8 miesięcy - 86,35 zł;
9)
za 9 miesięcy - 97,15 zł;
10)
za 10 miesięcy - 107,92 zł;
11)
za 11 miesięcy - 118,64 zł;
12)
za 12 miesięcy - 129,54 zł;
13)
za 13 miesięcy - 140,30 zł;
14)
za 14 miesięcy - 151,09 zł;
15)
za 15 miesięcy - 161,86 zł;
16)
za 16 miesięcy - 172,64 zł;
17)
za 17 miesięcy - 183,50 zł;
18)
za 18 miesięcy - 194,25 zł;
19)
za 19 miesięcy - 205,07 zł;
20)
za 20 miesięcy - 215,84 zł.