Kwota miesięczna uprawniająca do do świadczenia uzupełniającego - M.P.2022.254 - OpenLEX

Kwota miesięczna uprawniająca do do świadczenia uzupełniającego

Monitor Polski

M.P.2022.254

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 lutego 2022 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 15 lutego 2022 r.
w sprawie kwoty miesięcznej uprawniającej do świadczenia uzupełniającego

Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1842 oraz z 2022 r. poz. 1 i 218) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2022 r. kwota miesięczna uprawniająca do świadczenia uzupełniającego wynosi 1896,13 zł.