Official Gazette

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.65.902 | postanowienie z dnia 1 czerwca 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2005.65.901 | postanowienie z dnia 31 maja 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.65.900 | postanowienie z dnia 31 maja 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.65.899 | postanowienie z dnia 25 maja 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.65.898 | postanowienie z dnia 25 maja 2005 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.65.897 | postanowienie z dnia 25 października 2005 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.65.896 | postanowienie z dnia 20 października 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2005.65.895 | postanowienie z dnia 29 sierpnia 2005 r. | Akt indywidualny

Zm.: Regulamin Senatu.

M.P.2005.65.894 | uchwała z dnia 27 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Wybór wicemarszałków Senatu.

M.P.2005.65.893 | uchwała z dnia 27 października 2005 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

M.P.2005.65.892 | postanowienie z dnia 26 października 2005 r. | Akt indywidualny

Rocznica męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki.

M.P.2005.65.891 | uchwała z dnia 19 października 2005 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie w wojewódzkich sądach administracyjnych.

M.P.2005.66.925 | obwieszczenie z dnia 4 listopada 2005 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.66.924 | postanowienie z dnia 10 czerwca 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.66.923 | postanowienie z dnia 9 czerwca 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.66.922 | postanowienie z dnia 9 czerwca 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.66.921 | postanowienie z dnia 9 czerwca 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2005.66.920 | postanowienie z dnia 9 czerwca 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.66.919 | postanowienie z dnia 8 czerwca 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.66.918 | postanowienie z dnia 7 czerwca 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.66.917 | postanowienie z dnia 7 czerwca 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2005.66.916 | postanowienie z dnia 6 czerwca 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2005.66.915 | postanowienie z dnia 3 czerwca 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2005.66.914 | postanowienie z dnia 3 czerwca 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.66.913 | postanowienie z dnia 3 czerwca 2005 r. | Akt indywidualny

Zm.: Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.66.912 | uchwała z dnia 3 listopada 2005 r. | Akt jednorazowy

Wybór Trybunału Stanu.

M.P.2005.66.911 | uchwała z dnia 3 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Wybór wicemarszałków Sejmu.

M.P.2005.66.910 | uchwała z dnia 26 października 2005 r. | Akt indywidualny

Ustalenie liczby wicemarszałków Sejmu.

M.P.2005.66.909 | uchwała z dnia 26 października 2005 r. | Akt indywidualny

Wybór Marszałka Sejmu.

M.P.2005.66.908 | uchwała z dnia 26 października 2005 r. | Akt indywidualny

Publikacja listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

M.P.2005.63.870 | uchwała z dnia 6 września 2005 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2005.64.889 | obwieszczenie z dnia 21 października 2005 r. | Akt nienormatywny

Treść oświadczenia złożonego przez osobę ubiegającą się o wpis na listę adwokatów.

M.P.2005.64.888 | obwieszczenie z dnia 21 października 2005 r. | Akt indywidualny

Treść oświadczenia złożonego przez osobę ubiegającą się o wpis na listę adwokatów.

M.P.2005.64.887 | obwieszczenie z dnia 21 października 2005 r. | Akt indywidualny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sportu lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2005.64.886 | obwieszczenie z dnia 10 października 2005 r. | Akt utracił moc

Ustalenie założeń polityki pieniężnej na rok 2006.

M.P.2005.64.884 | uchwała z dnia 28 września 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.64.883 | postanowienie z dnia 25 maja 2005 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu orderów i odznaczeń.

M.P.2005.64.882 | postanowienie z dnia 20 maja 2005 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu orderów i odznaczeń.

M.P.2005.64.881 | postanowienie z dnia 20 maja 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.64.880 | postanowienie z dnia 20 maja 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.64.879 | postanowienie z dnia 20 maja 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.64.878 | postanowienie z dnia 18 maja 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2005.64.877 | postanowienie z dnia 17 maja 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2005.64.876 | postanowienie z dnia 13 maja 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2005.64.875 | postanowienie z dnia 12 maja 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2005.64.874 | postanowienie z dnia 12 maja 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.64.873 | postanowienie z dnia 10 maja 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.64.872 | postanowienie z dnia 6 maja 2005 r. | Akt indywidualny

Wybór Marszałka Senatu.

M.P.2005.64.871 | uchwała z dnia 20 października 2005 r. | Akt indywidualny

Sytuacja radiacyjna kraju w III kwartale 2005 r.

M.P.2005.62.869 | komunikat z dnia 18 października 2005 r. | Akt utracił moc

Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 r.

M.P.2005.62.867 | komunikat z dnia 17 października 2005 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za okres od grudnia 1999 r. do września 2005 r.

M.P.2005.62.866 | komunikat z dnia 14 października 2005 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2005 r.

M.P.2005.62.865 | komunikat z dnia 14 października 2005 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2005 r.

M.P.2005.62.864 | komunikat z dnia 14 października 2005 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2005 r.

M.P.2005.62.863 | komunikat z dnia 14 października 2005 r. | Akt nienormatywny

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2006.

M.P.2005.62.861 | obwieszczenie z dnia 18 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Wykazy hut i spółek zależnych.

M.P.2005.62.860 | obwieszczenie z dnia 12 października 2005 r. | Akt utracił moc

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujących w 2006 r.

M.P.2005.62.859 | obwieszczenie z dnia 13 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Zespołu do Spraw Światowej Organizacji Handlu (WTO).

M.P.2005.62.858 | zarządzenie z dnia 20 października 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów.

M.P.2005.62.857 | zarządzenie z dnia 11 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Desygnowanie Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2005.62.856 | postanowienie z dnia 19 października 2005 r. | Akt indywidualny

Przyjęcie dymisji Rady Ministrów.

M.P.2005.62.855 | postanowienie z dnia 19 października 2005 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.62.854 | postanowienie z dnia 18 października 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopni oficerskich generałów.

M.P.2005.62.853 | postanowienie z dnia 10 października 2005 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.62.852 | postanowienie z dnia 7 października 2005 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.62.851 | postanowienie z dnia 7 października 2005 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.62.850 | postanowienie z dnia 7 października 2005 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.62.849 | postanowienie z dnia 22 września 2005 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.62.848 | postanowienie z dnia 20 września 2005 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.62.847 | postanowienie z dnia 20 września 2005 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.62.846 | postanowienie z dnia 20 września 2005 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.62.845 | postanowienie z dnia 20 września 2005 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.62.844 | postanowienie z dnia 20 września 2005 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2005.62.843 | postanowienie z dnia 19 września 2005 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2005.62.842 | postanowienie z dnia 19 września 2005 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.62.841 | postanowienie z dnia 7 września 2005 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.62.840 | postanowienie z dnia 7 września 2005 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.62.839 | postanowienie z dnia 1 września 2005 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.62.838 | postanowienie z dnia 1 września 2005 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.62.837 | postanowienie z dnia 1 września 2005 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.62.836 | postanowienie z dnia 1 września 2005 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2005.62.835 | postanowienie z dnia 22 sierpnia 2005 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2005.62.834 | postanowienie z dnia 22 sierpnia 2005 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie utraty mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

M.P.2005.62.833 | postanowienie z dnia 13 października 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.61.832 | postanowienie z dnia 31 maja 2005 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu orderów i odznaczeń.

M.P.2005.61.831 | postanowienie z dnia 25 maja 2005 r. | Akt indywidualny