Official Gazette

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2005.48.662 | obwieszczenie z dnia 4 sierpnia 2005 r. | Akt nienormatywny

Nadanie Statutu Głównemu Urzędowi Miar.

M.P.2005.48.659 | zarządzenie z dnia 2 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

M.P.2005.48.658 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2005 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.48.657 | postanowienie z dnia 25 lipca 2005 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.48.656 | postanowienie z dnia 25 lipca 2005 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.48.655 | postanowienie z dnia 25 lipca 2005 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.48.654 | postanowienie z dnia 25 lipca 2005 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.48.653 | postanowienie z dnia 25 lipca 2005 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.48.652 | postanowienie z dnia 25 lipca 2005 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.48.651 | postanowienie z dnia 25 lipca 2005 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.48.650 | postanowienie z dnia 25 lipca 2005 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.48.649 | postanowienie z dnia 25 lipca 2005 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.48.648 | postanowienie z dnia 25 lipca 2005 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.48.647 | postanowienie z dnia 25 lipca 2005 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.48.646 | postanowienie z dnia 25 lipca 2005 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.48.645 | postanowienie z dnia 25 lipca 2005 r. | Akt indywidualny

Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.2005.47.643 | obwieszczenie z dnia 12 lipca 2005 r. | Akt obowiązujący

Zarejestrowanie Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Gabriela Janowskiego.

M.P.2005.46.640 | komunikat z dnia 1 sierpnia 2005 r. | Akt indywidualny

Wykaz organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Polityki Społecznej.

M.P.2005.46.637 | obwieszczenie z dnia 26 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

M.P.2005.46.634 | zarządzenie z dnia 3 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zespół do Spraw Jakości Regulacji Prawnych.

M.P.2005.46.633 | zarządzenie z dnia 28 lipca 2005 r. | Akt obowiązujący

Nadanie orderu.

M.P.2005.46.632 | postanowienie z dnia 11 kwietnia 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2005.46.631 | postanowienie z dnia 7 kwietnia 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2005.46.630 | postanowienie z dnia 7 kwietnia 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2005.46.629 | postanowienie z dnia 6 kwietnia 2005 r. | Akt indywidualny

Sytuacja mniejszości polskiej na Białorusi.

M.P.2005.46.627 | uchwała z dnia 28 lipca 2005 r. | Akt nienormatywny

Prawa polskiej mniejszości narodowej na Białorusi.

M.P.2005.46.624 | uchwała z dnia 28 lipca 2005 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie roku 2006 Rokiem Jerzego Giedroycia.

M.P.2005.46.623 | uchwała z dnia 28 lipca 2005 r. | Akt nienormatywny

Wybór oskarżycieli przed Trybunałem Stanu.

M.P.2005.46.622 | uchwała z dnia 27 lipca 2005 r. | Akt indywidualny

Pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej Emila Wąsacza.

M.P.2005.46.621 | uchwała z dnia 27 lipca 2005 r. | Akt indywidualny

Zarejestrowanie Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Słomki.

M.P.2005.45.619 | komunikat z dnia 18 lipca 2005 r. | Akt indywidualny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2005.45.618 | obwieszczenie z dnia 25 lipca 2005 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2005.45.617 | obwieszczenie z dnia 25 lipca 2005 r. | Akt nienormatywny

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

M.P.2005.45.616 | obwieszczenie z dnia 28 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

M.P.2005.45.612 | zarządzenie z dnia 20 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Sytuacja radiacyjna kraju w II kwartale 2005 r.

M.P.2005.44.610 | komunikat z dnia 15 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2005.44.608 | ogłoszenie z dnia 15 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2005 r.

M.P.2005.44.606 | obwieszczenie z dnia 18 lipca 2005 r. | Akt nienormatywny

Średnia krajowa ceny skupu pszenicy w I półroczu 2005 r.

M.P.2005.44.605 | obwieszczenie z dnia 18 lipca 2005 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.43.600 | postanowienie z dnia 6 kwietnia 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2005.43.599 | postanowienie z dnia 1 kwietnia 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.43.598 | postanowienie z dnia 31 marca 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2005.43.597 | postanowienie z dnia 31 marca 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.43.596 | postanowienie z dnia 25 marca 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2005.43.595 | postanowienie z dnia 25 marca 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.43.594 | postanowienie z dnia 24 marca 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2005.43.593 | postanowienie z dnia 23 marca 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.43.592 | postanowienie z dnia 23 marca 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.43.591 | postanowienie z dnia 21 marca 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.43.590 | postanowienie z dnia 14 marca 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.43.589 | postanowienie z dnia 11 marca 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2005.43.588 | postanowienie z dnia 10 marca 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.43.587 | postanowienie z dnia 7 marca 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.43.586 | postanowienie z dnia 24 lutego 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.43.585 | postanowienie z dnia 15 lutego 2005 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.43.584 | postanowienie z dnia 11 lipca 2005 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2005.43.583 | postanowienie z dnia 8 lipca 2005 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2005.43.582 | postanowienie z dnia 8 lipca 2005 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2005.43.581 | postanowienie z dnia 8 lipca 2005 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2005.43.580 | postanowienie z dnia 8 lipca 2005 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2005.43.579 | postanowienie z dnia 8 lipca 2005 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2005.43.578 | postanowienie z dnia 8 lipca 2005 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.43.577 | postanowienie z dnia 8 lipca 2005 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.43.576 | postanowienie z dnia 8 lipca 2005 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.43.575 | postanowienie z dnia 8 lipca 2005 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.43.574 | postanowienie z dnia 8 lipca 2005 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.43.573 | postanowienie z dnia 8 lipca 2005 r. | Akt indywidualny